Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Srpen 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Financování zdravotní péče : možnosti pro Evropu / edited by Elias Mossialos, Anna Dixon, Josep Figueras and Joe Kutzin (ed.) ; hlavní editor Martina Rokosová ; jednotlivé kapitoly zpracovali: Tomáš Větrovský, Martina Rokosová, Rochdi Goulli, Jan Kliner, Lubomir Kružik, Olga Vyskočilová, Alexandr Stožický. — Kostelec nad Černými lesy : IZPE – Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. — 44 stran ; — (Zdravotní politika a ekonomika,; Srpen 2004, Supplementum 2)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; financování zdravotní péče ; zdravotní pojištění

Schengenské dohody. — V Praze : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů, 2001. — 72 stran ; ISBN 80-86345-17-3

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní právo ; emigrace a imigrace ; daně ; formální sociální kontrola ; bezpečnost ; obchod

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Profesní etika právníků / Martin Hapla, Tomáš Friedel a kol.. — Brno : Nugis Finem Publishing, s.r.o., [2022]. — 335 stran ; — (Merit coursebook selection) ISBN 978-80-7614-007-3

právo, zákonodárství ; etika, bioetika, lékařská etika ; profesionální etika ; právní vědy ; právníci

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Financování zdravotní péče : možnosti pro Evropu / edited by Elias Mossialos, Anna Dixon, Josep Figueras and Joe Kutzin (ed.) ; hlavní editor Martina Rokosová ; jednotlivé kapitoly zpracovali: Tomáš Větrovský, Martina Rokosová, Rochdi Goulli, Jan Kliner, Lubomir Kružik, Olga Vyskočilová, Alexandr Stožický. — Kostelec nad Černými lesy : IZPE – Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. — 44 stran ; — (Zdravotní politika a ekonomika,; Srpen 2004, Supplementum 2)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; financování zdravotní péče ; zdravotní pojištění

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Microbiology of the food chain — sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples = Microbiologie de la chaîne alimentaire — techniques de prélevement pour l’analyse microbiologique d’échantillons d’aliments : technical specification : ISO/TS 17728:2015. — Geneva : ISO copyright office, [2015]. — v, 17 stran : ilustrace ;

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; zemědělství a potravinářství ; potravinářská mikrobiologie ; kontrola potravin ; analýza potravin ; potraviny : normy ; krmivo pro zvířata : mikrobiologie : normy ; mikrobiologické techniky : normy ; potravní řetězec

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Schengenské dohody. — V Praze : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů, 2001. — 72 stran ; ISBN 80-86345-17-3

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní právo ; emigrace a imigrace ; daně ; formální sociální kontrola ; bezpečnost ; obchod

České předsednictví EU 2009 : otázky a odpovědi. — Vydání první. — Praha : Odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, 2008. — 13 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87041-30-7

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; Evropská unie ; mezinárodní právo ; kongresy jako téma : organizace a řízení

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : provoz vyhrazených technických zařízení : redakční uzávěrka 1. 7. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 512 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1497) ISBN 978-80-7488-537-2

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; bezpečnost vybavení

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Ukrajina : soubor právních předpisů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace : dočasná ochrana, ubytování, poskytování zdravotních služeb, zaměstnanost, sociální zabezpečení, humanitární dávky, příspěvek na solidární domácnost, školství, daně, územní plánovaní a stavební řád : redakční uzávěrka 18. 7. 2022. — Ostrava : Sagit, [2022]. — 48 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1498) ISBN 978-80-7488-538-9

právo, zákonodárství ; ozbrojené konflikty : zákonodárství a právo ; sociální péče : zákonodárství a právo ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; uprchlíci : zákonodárství a právo ; emigrace a imigrace : zákonodárství a právo ; emigranti a imigranti : zákonodárství a právo

Profesní etika právníků / Martin Hapla, Tomáš Friedel a kol.. — Brno : Nugis Finem Publishing, s.r.o., [2022]. — 335 stran ; — (Merit coursebook selection) ISBN 978-80-7614-007-3

právo, zákonodárství ; etika, bioetika, lékařská etika ; profesionální etika ; právní vědy ; právníci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : provoz vyhrazených technických zařízení : redakční uzávěrka 1. 7. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 512 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1497) ISBN 978-80-7488-537-2

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; práce : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; bezpečnost vybavení

Schengenské dohody. — V Praze : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů, 2001. — 72 stran ; ISBN 80-86345-17-3

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní právo ; emigrace a imigrace ; daně ; formální sociální kontrola ; bezpečnost ; obchod

České předsednictví EU 2009 : otázky a odpovědi. — Vydání první. — Praha : Odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, 2008. — 13 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87041-30-7

právo, zákonodárství ; politologie, politika, zdravotní politika ; Evropská unie ; mezinárodní právo ; kongresy jako téma : organizace a řízení

Zákon o lékařských povoláních (zákon č. 95/2004 Sb.) : praktický komentář / Zdeněk Stuchlík, Štefan Rehák, Ivo Krýsa. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — x, 252 stran : tabulky ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7676-335-7

právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; zdravotnický personál : zákonodárství a právo ; pracovní síly ; zaměstnání : zákonodárství a právo ; odborná způsobilost : zákonodárství a právo

Ústavní systém České republiky / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. — 6. aktualizované vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. — 574 stran ; ISBN 978-80-7380-865-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Ústavní systém České republiky / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. — 6. aktualizované vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. — 574 stran ; ISBN 978-80-7380-865-5

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Microbiology of the food chain — sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples = Microbiologie de la chaîne alimentaire — techniques de prélevement pour l’analyse microbiologique d’échantillons d’aliments : technical specification : ISO/TS 17728:2015. — Geneva : ISO copyright office, [2015]. — v, 17 stran : ilustrace ;

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; zemědělství a potravinářství ; potravinářská mikrobiologie ; kontrola potravin ; analýza potravin ; potraviny : normy ; krmivo pro zvířata : mikrobiologie : normy ; mikrobiologické techniky : normy ; potravní řetězec