Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

Prosinec 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BIOLOGIE

Biotechnology and public health : 9th – 13th October, 2003, Hotel „Croatia“, Cavtat. — Zagreb : [6th HIT Conference Office, Andrija Štampar School of Public Health], [2003?]. — 205 stran ;

biomedicínské inženýrství ; biologie ; veřejné zdravotnictví ; biotechnologie ; veřejné zdravotnictví

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

eHealth: combining health telematics, telemedicine biomedical engineering and bioinformatics to the edge : CeHR conference proceedings 2007 / edited by Bernd Blobel, Peter Pharow, Jana Zvarova and Diego Lopez. — Berlin : Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, [2008]. — 350 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-89838-089-8

biomedicínské inženýrství ; lékařská informatika ; telemedicína ; biomedicínské inženýrství ; biomedicínské technologie ; výpočetní biologie

Biotechnology and public health : 9th – 13th October, 2003, Hotel „Croatia“, Cavtat. — Zagreb : [6th HIT Conference Office, Andrija Štampar School of Public Health], [2003?]. — 205 stran ;

biomedicínské inženýrství ; biologie ; veřejné zdravotnictví ; biotechnologie ; veřejné zdravotnictví

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Strategies for social protection 2010 : towards a socially and economically sustainable society. — Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2001. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 952-00-1014-9

politologie, politika, zdravotní politika ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejná politika ; socioekonomické faktory

Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry / Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2022. — 66, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-430-9

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti ; práce ; zaměstnanost ; pracovní síly ; mezinárodní spolupráce ; sociální integrace ; hodnocení programu ; vládní programy ; dějiny 21. století

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií / Karel Jech, Jiří Dlouhý. — V Praze : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v edičním oddělení Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, 2000. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Průvodce EU) ISBN 80-86506-05-3

environmentální vědy ; environmentální politika ; zachování přírodních zdrojů ; Evropská unie

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

eHealth: combining health telematics, telemedicine biomedical engineering and bioinformatics to the edge : CeHR conference proceedings 2007 / edited by Bernd Blobel, Peter Pharow, Jana Zvarova and Diego Lopez. — Berlin : Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, [2008]. — 350 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-89838-089-8

biomedicínské inženýrství ; lékařská informatika ; telemedicína ; biomedicínské inženýrství ; biomedicínské technologie ; výpočetní biologie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / úvodní slovo Vlastimil Vajdák. — Brno : Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2022. — 55 stran : ilustrace, tabulky ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; nemocnice fakultní ; nemocnice městské ; nemocnice všeobecné ; nemocnice veřejné ; nemocniční oddělení ; řízení nemocnice

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Historický vývoj povolání nutričního terapeuta = Historical development the profession of Nutritional therapist : bakalářská práce / Květa Krajčíková ; vedoucí závěrečné práce: Eva Prošková. — Praha : [Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta], 2017. — 45 stran : tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie : dějiny ; nutriční poradci : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; zaměstnání

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Health strategies in Portugal : the National Health Plan 2004-2010. — [Lisboa] : [Alto Comissariado da Saúde], [2007?]. — 32 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; zdravotnické plánování ; politika zdravotní – programy

Strategies for social protection 2010 : towards a socially and economically sustainable society. — Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2001. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 952-00-1014-9

politologie, politika, zdravotní politika ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejná politika ; socioekonomické faktory

Health in Portugal 2007 / editors Francisco George, José Luis Castanheira, José N. Martins, Ana Rita Laranjeira, Belmira Rodrigues, Tânia Morales de los Rios. — Lisboa : Directorate-General of Health, Ministry of Health, 2007. — 98 stran : ilustrace a tabulky ; ISBN 978-972-675-173-1

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; politika ; poskytování zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Správní soudnictví / Ilona Schelleová. — 1. vydání. — Praha : Eurolex Bohemia, 2004. — 100 stran ; ISBN 80-86432-90-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; státní správa

nahoru

SOCIOLOGIE

Informační publikace pro cizince – Česká rebublika / Ministerstvo vnitra České republiky. — Vydání první. — Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2011. — 119 stran : ilustrace, 1 mapa ; ISBN 978-80-7312-067-2

státní správa ; sociologie ; emigranti a imigranti ; státní správa ; zapojení do společnosti ; sociální zabezpečení ; výchova a vzdělávání ; bydlení ; práce ; zaměstnanost

Information publication for foreigners – Czech Republic / Ministry of Interior of the Czech Republic. — 1. edition. — Prague : Ministry of the Interior of the Czech Republic, 2011. — 127 stran : ilustrace, 1 mapa ; ISBN 978-80-7312-068-9

státní správa ; sociologie ; emigrace a imigrace ; zapojení do společnosti ; státní správa ; bydlení ; výchova a vzdělávání ; práce ; zaměstnanost

Strategies for social protection 2010 : towards a socially and economically sustainable society. — Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2001. — 48 stran : ilustrace ; ISBN 952-00-1014-9

politologie, politika, zdravotní politika ; sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejná politika ; socioekonomické faktory

Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry / Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2022. — 66, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-430-9

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti ; práce ; zaměstnanost ; pracovní síly ; mezinárodní spolupráce ; sociální integrace ; hodnocení programu ; vládní programy ; dějiny 21. století

Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění / Jana Paloncyová, Sylva Höhne, Jana Barvíková, Lucie Žáčková ; spolupráce: Kristýna Janurová. — 1. vydání. — Praha : RILSA, 2022. — 69 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-436-1

sociologie ; rozvod ; rodina ; rodičovství ; péče o dítě ; opatrovnictví dítěte ; interpersonální vztahy ; veřejné mínění ; dějiny 21. století

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Statistika v lékařství : programovaná učebnice / Bohumil Horna. — Hradec Králové : Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav, 1970. — 260 stran : ilustrace ; — (Učební texty VLVDÚ J.E. Purkyně v Hradci Králové ;; sv. 93)

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; lékařství

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony / Milan Půček, David Koppitz. — Vydání první. — Praha : Národní síť Zdravých měst ČR, 2012. — 198 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-2788-1

státní správa ; strategické plánování ; organizace a řízení ; státní správa ; velkoměsta

Informační publikace pro cizince – Česká rebublika / Ministerstvo vnitra České republiky. — Vydání první. — Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2011. — 119 stran : ilustrace, 1 mapa ; ISBN 978-80-7312-067-2

státní správa ; sociologie ; emigranti a imigranti ; státní správa ; zapojení do společnosti ; sociální zabezpečení ; výchova a vzdělávání ; bydlení ; práce ; zaměstnanost

Správní soudnictví / Ilona Schelleová. — 1. vydání. — Praha : Eurolex Bohemia, 2004. — 100 stran ; ISBN 80-86432-90-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; soudní vědy ; státní správa

Information publication for foreigners – Czech Republic / Ministry of Interior of the Czech Republic. — 1. edition. — Prague : Ministry of the Interior of the Czech Republic, 2011. — 127 stran : ilustrace, 1 mapa ; ISBN 978-80-7312-068-9

státní správa ; sociologie ; emigrace a imigrace ; zapojení do společnosti ; státní správa ; bydlení ; výchova a vzdělávání ; práce ; zaměstnanost

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Health strategies in Portugal : the National Health Plan 2004-2010. — [Lisboa] : [Alto Comissariado da Saúde], [2007?]. — 32 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; zdravotnické plánování ; politika zdravotní – programy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / úvodní slovo Vlastimil Vajdák. — Brno : Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2022. — 55 stran : ilustrace, tabulky ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; nemocnice fakultní ; nemocnice městské ; nemocnice všeobecné ; nemocnice veřejné ; nemocniční oddělení ; řízení nemocnice

Health in Portugal 2007 / editors Francisco George, José Luis Castanheira, José N. Martins, Ana Rita Laranjeira, Belmira Rodrigues, Tânia Morales de los Rios. — Lisboa : Directorate-General of Health, Ministry of Health, 2007. — 98 stran : ilustrace a tabulky ; ISBN 978-972-675-173-1

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdravotní politika ; politika ; poskytování zdravotní péče ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie

Biotechnology and public health : 9th – 13th October, 2003, Hotel „Croatia“, Cavtat. — Zagreb : [6th HIT Conference Office, Andrija Štampar School of Public Health], [2003?]. — 205 stran ;

biomedicínské inženýrství ; biologie ; veřejné zdravotnictví ; biotechnologie ; veřejné zdravotnictví