Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

  Od 1. 6. do 30. 6. 2023 je změněna otevírací doba Čítárny časopisů NLK (Sokolská 31 - Lékařský dům)
Út, St, Čt 9:00 - 18:00 ; Po, Pá 9:00 - 15:30

více informací

Rok 2023 – 2024: Udržitelnost v knihovnách

Téma Mediální gramotnost

Cíle udržitelného rozvoje – Agenda 2030

Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání. Její klíčovou součástí je 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a 169 specifických podcílů, vstoupily v platnost k 1. lednu 2016 a všechny členské státy OSN je mají naplnit do roku 2030.

K prioritám Národní lékařské knihovny v návaznosti na Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 nadále patří vzdělávací činnost zaměřená na oborové, uživatelské i občanské vzdělávání s tématy mediální, informační a zdravotní gramotnosti, ochrany a podpory zdraví.