Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Search Results

12 results found matching the keyword "medlike".

Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Součástí portálu MedLike je vyhledávací pole Prohledejte důvěryhodné weby, které umožňuje širší vyhledávání ve vybraných důvěryhodných webových stránkách se zdravotnickou tématikou:

MedLike

Nový portál s odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

K informacím o konkrétní nemoci se v prostředí MedLike můžete dostat třemi způsoby: Prostřednictvím rozbalovací nabídky „Vyberte téma…“  Z rozbalovací nabídky „Vyberte téma…“ výběrem podtématu, které Vás zajímá (viz např. Artróza, Astma, Bederní páteř…). Zobrazí se veškeré dokumenty, které jsme pro Vás z veřejně dostupných zdrojů na základě naší metodiky hodnocení kvality, vybrali. Výsledky lze dále filtrovat dle typu dokumentu (Audio, Článek, […]

Vstup do portálu Co je MedLike? MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

Z širokého spektra dokumentů, které se nachází ve fondech NLK a v internetových zdrojích, jsme pro MedLike na základě zahraničních zkušeností vytipovali některé kategorie dokumentů vhodných pro informovanost laika v medicíně: Kniha Knižní tituly jsou vybírány z fondu Národní lékařské knihovny podle předem stanovených kritérií: populární charakter, autorství, důvěryhodnost, aktuálnost, nakladatelství/vydavatelství, nekomerční charakter. V záznamu knihy naleznete název, jméno autora, obálku knihy, vyznačení […]

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven

Vyšlo letní dvojčíslo e-časopisu Lékařská knihovna,

Metodika posuzování kvality získávaných dokumentů pro MedLike byla vytvořena s přihlédnutím k publikovaným zahraničním zkušenostem (rešerše provedená v databázovém centru Ovid z bází Medline, Embase, LISA, LISTA, LISS) a na základě odborných knihovnických zkušeností z praxe.

Role knihoven a zdravotní gramotnost Národní lékařská knihovna a další knihovny v ČR mohou přispět k posilování zdravotní gramotnosti občanů. Jedna z cest rozvoje zdravotní gramotnosti občanů je zapojení sítě veřejných knihoven.