National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Information Retrieval

Retrieval services are provided to registered NLK users . Unregistered user will be charged a fee of 30 CZK for one-time registration – fill in X in the card number.

If you have any questions, please contact:    reserse@nlk.cz    296 335 918

TIP: click on a form element to display English translation

Order

I order the request below and declare that the full texts obtained are for my personal use or for the needs of the end user and that I can provide a User Declaration in accordance with Act No. 121/2000 Coll. (Copyright Act), Section 2, par. 30 – Free use.


Uveďte celé jméno včetně titulu
Pokud nemáte, vyplňte X

Zadání rešerše

Prosíme, uveďte všechny podrobnosti.

Prosíme, uvádějte v celých větách.
Aktuálně 14 dní
Uveďte rozmezí let
Použijte pro případné upřesnění objednávky
Váš nesouhlas nemá vliv na poskytnutí služby.


Information about personal data processing in NML can be found here.