National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

OVI Listopad 2016

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Infekce v ortopedii a traumatologii : 17. pracovní setkání “Antibiotická politika”, Soláň 2013 [30.5.-1.6.] : sborník přednášek / výkonný redaktor a editor Milan Kolář ; pořadatelé Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomuci, Spolek lékařů ČSL JEP v Olomouci. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 61 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-3512-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; ortopedie ; traumatologie ; antibakteriální látky ; ortopedické výkony ; infekce ; pooperační komplikace ; úrazy a nehody ; bakteriální léková rezistence ; mnohočetná bakteriální léková rezistence

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY


Československo v letech 1945-1948. Karel Kaplan. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. — 153 stran ; — (Odborná literatura pro učitele) ISBN 80-04-25699-6

humanitní vědy ; dějiny 20. století ; politikaČeskoslovensko v letech 1948-1953. Karel Kaplan. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. — 146 stran ; — (Odborná literatura pro učitele (pomocný studijní text pro gymnázia)) ISBN 80-04-25700-3

humanitní vědy ; dějiny 20. století ; politikaČeskoslovensko v letech 1953-1966. Karel Kaplan. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. — 146 stran ; — (Odborná literatura pro učitele. Pomocný studijní text pro gymnázia) ISBN 80-04-25745-3

humanitní vědy ; dějiny 20. století ; politikaČeskoslovensko v letech 1967-1969. Karel Kaplan. — 1. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993. — 81 stran; — (Odborná literatura pro učitele) ISBN 80-04-26142-6

humanitní vědy ; dějiny 20. století ; politikaDialektický materialismus a medicína : materiály k přednáškám dialektického materialismu v ústavech pro doškolování lékařů. L. L. Šeputo ; z ruského originálu Voprosy dialektičeskogo materializma přeložila Věra Lapinová a Karla Švehlová ; předmluva: V. V. Parin. — 2. vydání. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., 1965. — 146 stran ;

humanitní vědy ; lékařství ; filosofie lékařská ; socialismus

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Infekce v ortopedii a traumatologii : 17. pracovní setkání “Antibiotická politika”, Soláň 2013 [30.5.-1.6.] : sborník přednášek / výkonný redaktor a editor Milan Kolář ; pořadatelé Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomuci, Spolek lékařů ČSL JEP v Olomouci. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 61 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-3512-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; ortopedie ; traumatologie ; antibakteriální látky ; ortopedické výkony ; infekce ; pooperační komplikace ; úrazy a nehody ; bakteriální léková rezistence ; mnohočetná bakteriální léková rezistence

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Dialektický materialismus a medicína : materiály k přednáškám dialektického materialismu v ústavech pro doškolování lékařů. L. L. Šeputo ; z ruského originálu Voprosy dialektičeskogo materializma přeložila Věra Lapinová a Karla Švehlová ; předmluva: V. V. Parin. — 2. vydání. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., 1965. — 146 stran ;

humanitní vědy ; lékařství ; filosofie lékařská ; socialismusMarxistická filozofie a soudobé lékařské myšlení / Jan Beránek. — Vydání 1. — Praha : Avicenum, 1983. — 278 stran : tabulky, grafy ;

lékařství ; humanitní vědy ; filosofie lékařská ; myšlení

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


Konferenční angličtina : praktická konverzační příručka / kolektiv autorů Miroslav Kalina, Milena Bočánková, Jana Oherová. — 1. vydání. — Praha : Linde, 1995. — 245 stran ; ISBN 80-85647-89-3

lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; komunikace ; interprofesionální vztahy ; terminologie jako téma

nahoru

ORTOPEDIE


Infekce v ortopedii a traumatologii : 17. pracovní setkání “Antibiotická politika”, Soláň 2013 [30.5.-1.6.] : sborník přednášek / výkonný redaktor a editor Milan Kolář ; pořadatelé Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomuci, Spolek lékařů ČSL JEP v Olomouci. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 61 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-3512-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; ortopedie ; traumatologie ; antibakteriální látky ; ortopedické výkony ; infekce ; pooperační komplikace ; úrazy a nehody ; bakteriální léková rezistence ; mnohočetná bakteriální léková rezistence

nahoru

PEDAGOGIKA


České školství v mezinárodním srovnání : stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a glance …. — První vydání. — Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání – Divize nakladatelství Tauris, [2002]-. — ^^^svazky : ilustrace, tabulky ;

pedagogika ; výchova, vzdělávání : organizace a řízeníVýchovné problémy dětských domovů / Jiřina Taxová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1967. — 151 stran : tabulky ; — (Pedagogická teorie a praxe)

pedagogika ; výchova speciální ; dětský domov

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Lázeňská péče o pracovníky a jejich rodinné příslušníky / zpracovali Jaroslav Daňhelka a Jaroslav Černý. — I. vydání. — Praha : Práce, 1976. — 156 stran ; — (Příručky Práce)

rehabilitační a fyzikální medicína ; pracovní lékařství ; balneologie ; služby zdravotní péče o pracující ; rodina ; lázně

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Lázeňská péče o pracovníky a jejich rodinné příslušníky / zpracovali Jaroslav Daňhelka a Jaroslav Černý. — I. vydání. — Praha : Práce, 1976. — 156 stran ; — (Příručky Práce)

rehabilitační a fyzikální medicína ; pracovní lékařství ; balneologie ; služby zdravotní péče o pracující ; rodina ; lázně

nahoru

SOCIOLOGIE


Pěstounská péče : manuál pro pomáhající profese / Hana Pazlarová (ed.). — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 255 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; ISBN 978-80-262-1020-7

sociologie ; pěstounství ; sociální péče

nahoru

TRAUMATOLOGIE


Infekce v ortopedii a traumatologii : 17. pracovní setkání “Antibiotická politika”, Soláň 2013 [30.5.-1.6.] : sborník přednášek / výkonný redaktor a editor Milan Kolář ; pořadatelé Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomuci, Spolek lékařů ČSL JEP v Olomouci. — Vydání I. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 61 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-3512-1

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; ortopedie ; traumatologie ; antibakteriální látky ; ortopedické výkony ; infekce ; pooperační komplikace ; úrazy a nehody ; bakteriální léková rezistence ; mnohočetná bakteriální léková rezistence

nahoru

VĚDA A VÝZKUM


Logika vědeckého bádání / Karl R. Popper ; přeložil Jiří Fiala. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 1997. — xliv, 617 s. ; — (Oikúmené) ISBN 80-86005-45-3

věda a výzkum ; věda : metody ; logika ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; kognice ; výzkum ; filosofie