National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Journal Citation Reports

Tento zdroj poskytuje přehled o titulech časopisů, které se objevují v citační databázi Web of Science. Je zde možno sledovat tituly časopisů podle jednotlivých zemí, vydavatelů a oborů. Pro jednotlivé tituly je (kromě jiných parametrů) vypočítáván tzv. impakt faktor. IF se vypočítává jako podíl mezi celkovým počtem citací v daném roce vztahujících se ke všem článkům publikovaným v časopisu v předchozích dvou letech, a celkovým počtem článků publikovaných v časopisu v předchozích dvou letech. Edice: JCR Science Edition, JCR Social Science Edition.

Producent: Thomson Reuters

Retrospektiva: 1997+; aktualizace 1x ročně

  Licencovaný zdroj

 Přístup ze sítě NLK

Vzdálený přístup


Journal Citation Reports: Impact Factor (česky)