National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Duben 2018

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

BIOLOGIE


Biologie – filosofie – náboženství / Miroslav Rýdl. — Vydání I. — Praha : lakladatelství politické literatury, 1963. — 117 stran ;

biologie ; biologie ; filosofie ; náboženství a věda ; přírodní vědy ; přírodní vědyVýklad života ze zákonů přírodních : tresť ze spisů Darwinových a Haecklových / sestavil Josef Bulova. — V Praze : J. Bulova, 1879. — 134 stran ;

biologie ; biologie ; přírodní vědy ; přírodní vědy ; život ; biologická evoluce ; původ života

nahoru

DIABETOLOGIE


IDF diabetes atlas. — Eighth edition. — [Brussels] : International Diabetes Federation, 2017. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-2-930229-87-4

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdravíIDF diabetes advocacy toolkit : 2018 UN High Level Meeting on NCDs. — Brussels : International Diabetes Federation, [2018]. — 26 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Staráme se. O Vaše zdraví. : EHP a Norské fondy v České republice : Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. — [Praha] : [nakladatel není známý], 2017. — 35 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; psychiatrie ; financování zdravotní péče ; financování vládouPřínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně / Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman. — Praha : Sondy s.r.o., Českomoravská konfederace odborových svazů, 2018. — 71 stran : grafy, tabulky ; — (Pohledy; 1/2018) ISBN 978-80-86846-66-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie ; ekonomika ; odboryMístní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázně

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


IDF diabetes advocacy toolkit : 2018 UN High Level Meeting on NCDs. — Brussels : International Diabetes Federation, [2018]. — 26 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdravíIDF diabetes atlas. — Eighth edition. — [Brussels] : International Diabetes Federation, 2017. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-2-930229-87-4

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologickéEvaluation of certain veterinary drug residues in food : eighty-fifth report ofthe Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — x, 150 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series ;; 1008) ISBN 978-92-4-121017-1

zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; kontaminace potravin ; hodnocení rizik ; veterinární léky : analýza : farmakologie : toxicita ; rezidua léčiv : analýza : toxicita ; maximální přípustná koncentrace ; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Čestní doktoři Univerzity Karlovy : 1848-2015 / Josef Petráň, Lydia Petráňová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 386 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-3774-7

univerzity : dějiny ; humanitní vědy a umění ; věda : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíPraha univerzitní / Josef a Lydia Petráňovi ; fotografie Martin Micka, Oto Palán. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 215 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; — (Praha) ISBN 978-80-246-3785-3

univerzity : dějiny ; dějiny ; architektura jako téma : dějiny ; humanitní vědy a umění

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE


Archivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1263) ISBN 978-80-7488-296-8

archivy ; informační střediska ; informatika : zákonodárství a právo ; informační služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ


Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2018. — 432 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-271-4

pojišťovnictví ; pojištění : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2018. — 432 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-271-4

pojišťovnictví ; pojištění : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárstvíSprávní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 12. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1262) ISBN 978-80-7488-295-1

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárstvíArchivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1263) ISBN 978-80-7488-296-8

archivy ; informační střediska ; informatika : zákonodárství a právo ; informační služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologieOchrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role souduAutorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů : redakční uzávěrka 9. 4. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran : ilustrace, tabulka ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1264) ISBN 978-80-7488-297-5

právo, zákonodárství ; průmysl : zákonodárství a právo ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; autorské právoZákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář / Libor Dvořák. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 396 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-183-5

právo, zákonodárství ; životní prostředí ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; role souduMístní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázněZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá. — 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xviii, 251 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-965-7

právní odpovědnost ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; trestní zákon ; organizace ; soudní vědyZákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení / Vladimír Voříšek, Roman Lang a kol.. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 545 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-611-3

sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Výklad života ze zákonů přírodních : tresť ze spisů Darwinových a Haecklových / sestavil Josef Bulova. — V Praze : J. Bulova, 1879. — 134 stran ;

biologie ; biologie ; přírodní vědy ; přírodní vědy ; život ; biologická evoluce ; původ životaBiologie – filosofie – náboženství / Miroslav Rýdl. — Vydání I. — Praha : lakladatelství politické literatury, 1963. — 117 stran ;

biologie ; biologie ; filosofie ; náboženství a věda ; přírodní vědy ; přírodní vědy

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie / Jan Svoboda, Leona Jochmannová ; preklad Miroslava Čmelíková. — Vydanie prvé. — Praha : Portál, 2018. — 154 stran ; ISBN 978-80-262-1360-4

vývoj dítěte ; výchova dítěte ; psychické trauma ; psychoterapie ; psychoterapie ; psychologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář / Libor Dvořák. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 396 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-183-5

právo, zákonodárství ; životní prostředí ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; role souduMístní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázněOchrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role souduSprávní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 12. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1262) ISBN 978-80-7488-295-1

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Staráme se. O Vaše zdraví. : EHP a Norské fondy v České republice : Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. — [Praha] : [nakladatel není známý], 2017. — 35 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; psychiatrie ; financování zdravotní péče ; financování vládou

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ


Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologickéEvaluation of certain veterinary drug residues in food : eighty-fifth report ofthe Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — x, 150 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series ;; 1008) ISBN 978-92-4-121017-1

zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; kontaminace potravin ; hodnocení rizik ; veterinární léky : analýza : farmakologie : toxicita ; rezidua léčiv : analýza : toxicita ; maximální přípustná koncentrace ; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků