National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

Duben 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BIOLOGIE

Biologie – filosofie – náboženství / Miroslav Rýdl. — Vydání I. — Praha : lakladatelství politické literatury, 1963. — 117 stran ;

biologie ; biologie ; filosofie ; náboženství a věda ; přírodní vědy ; přírodní vědy

Výklad života ze zákonů přírodních : tresť ze spisů Darwinových a Haecklových / sestavil Josef Bulova. — V Praze : J. Bulova, 1879. — 134 stran ;

biologie ; biologie ; přírodní vědy ; přírodní vědy ; život ; biologická evoluce ; původ života

nahoru

DIABETOLOGIE

IDF diabetes atlas. — Eighth edition. — [Brussels] : International Diabetes Federation, 2017. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-2-930229-87-4

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

IDF diabetes advocacy toolkit : 2018 UN High Level Meeting on NCDs. — Brussels : International Diabetes Federation, [2018]. — 26 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Staráme se. O Vaše zdraví. : EHP a Norské fondy v České republice : Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. — [Praha] : [nakladatel není známý], 2017. — 35 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; psychiatrie ; financování zdravotní péče ; financování vládou

Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně / Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman. — Praha : Sondy s.r.o., Českomoravská konfederace odborových svazů, 2018. — 71 stran : grafy, tabulky ; — (Pohledy; 1/2018) ISBN 978-80-86846-66-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; Evropská unie ; ekonomika ; odbory

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázně

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

IDF diabetes advocacy toolkit : 2018 UN High Level Meeting on NCDs. — Brussels : International Diabetes Federation, [2018]. — 26 stran : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

IDF diabetes atlas. — Eighth edition. — [Brussels] : International Diabetes Federation, 2017. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-2-930229-87-4

diabetologie ; diabetes mellitus : epidemiologie : klasifikace : patologie ; komplikace diabetu ; epidemiologie ; epidemiologie ; celosvětové zdraví

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologické

Evaluation of certain veterinary drug residues in food : eighty-fifth report ofthe Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — x, 150 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series ;; 1008) ISBN 978-92-4-121017-1

zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; kontaminace potravin ; hodnocení rizik ; veterinární léky : analýza : farmakologie : toxicita ; rezidua léčiv : analýza : toxicita ; maximální přípustná koncentrace ; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Čestní doktoři Univerzity Karlovy : 1848-2015 / Josef Petráň, Lydia Petráňová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 386 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-3774-7

univerzity : dějiny ; humanitní vědy a umění ; věda : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Praha univerzitní / Josef a Lydia Petráňovi ; fotografie Martin Micka, Oto Palán. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 215 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; — (Praha) ISBN 978-80-246-3785-3

univerzity : dějiny ; dějiny ; architektura jako téma : dějiny ; humanitní vědy a umění

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Archivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1263) ISBN 978-80-7488-296-8

archivy ; informační střediska ; informatika : zákonodárství a právo ; informační služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2018. — 432 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-271-4

pojišťovnictví ; pojištění : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv. — 2. přepracované vydání. — Praha : Leges, 2018. — 432 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-271-4

pojišťovnictví ; pojištění : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 12. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1262) ISBN 978-80-7488-295-1

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

Archivnictví a spisová služba ; Skartační řízení : zákon, vyhlášky, nařízení vlády : redakční uzávěrka 19. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 112 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1263) ISBN 978-80-7488-296-8

archivy ; informační střediska ; informatika : zákonodárství a právo ; informační služby : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role soudu

Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů : redakční uzávěrka 9. 4. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 224 stran : ilustrace, tabulka ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1264) ISBN 978-80-7488-297-5

právo, zákonodárství ; průmysl : zákonodárství a právo ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; autorské právo

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář / Libor Dvořák. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 396 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-183-5

právo, zákonodárství ; životní prostředí ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; role soudu

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázně

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá. — 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xviii, 251 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-965-7

právní odpovědnost ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; trestní zákon ; organizace ; soudní vědy

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení / Vladimír Voříšek, Roman Lang a kol.. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 545 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7552-611-3

sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárství

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Výklad života ze zákonů přírodních : tresť ze spisů Darwinových a Haecklových / sestavil Josef Bulova. — V Praze : J. Bulova, 1879. — 134 stran ;

biologie ; biologie ; přírodní vědy ; přírodní vědy ; život ; biologická evoluce ; původ života

Biologie – filosofie – náboženství / Miroslav Rýdl. — Vydání I. — Praha : lakladatelství politické literatury, 1963. — 117 stran ;

biologie ; biologie ; filosofie ; náboženství a věda ; přírodní vědy ; přírodní vědy

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie / Jan Svoboda, Leona Jochmannová ; preklad Miroslava Čmelíková. — Vydanie prvé. — Praha : Portál, 2018. — 154 stran ; ISBN 978-80-262-1360-4

vývoj dítěte ; výchova dítěte ; psychické trauma ; psychoterapie ; psychoterapie ; psychologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář / Libor Dvořák. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xxxii, 396 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-183-5

právo, zákonodárství ; životní prostředí ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; role soudu

Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — 147 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7552-984-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; ekonomika ; cestování ; zdravotní turistika ; lázně

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 240 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-272-1

právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; státní správa ; státní správa ; právní vědy ; správní pracovníci ; role soudu

Správní řád ; Přestupky : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka 12. 3. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 127 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1262) ISBN 978-80-7488-295-1

právní vědy ; zákonodárství jako téma ; místní státní správa ; státní správa ; státní správa ; právní odpovědnost ; role soudu ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Staráme se. O Vaše zdraví. : EHP a Norské fondy v České republice : Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. — [Praha] : [nakladatel není známý], 2017. — 35 stran : ilustrace ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; Evropská unie ; psychiatrie ; financování zdravotní péče ; financování vládou

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Toxicky významné látky v potravinách / Luboš Babička. — 1. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Publikace České technologické platformy pro potraviny) ISBN 978-80-88019-28-2

kontaminace potravin ; zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; hodnocení rizik ; rezidua pesticidů ; toxiny biologické

Evaluation of certain veterinary drug residues in food : eighty-fifth report ofthe Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — x, 150 stran : ilustrace, tabulky ; — (WHO technical report series ;; 1008) ISBN 978-92-4-121017-1

zemědělství a potravinářství ; farmacie a farmakologie ; kontaminace potravin ; hodnocení rizik ; veterinární léky : analýza : farmakologie : toxicita ; rezidua léčiv : analýza : toxicita ; maximální přípustná koncentrace ; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků