National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Květen 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BALNEOLOGIE

Budoucnost lázeňství : poznámky k budoucnosti lázeňství = notes on the future of the balneology / František Och, Ľubomír Mankovecký, Jiří Schlanger, Tomáš Vylita. — Mšené-lázně : Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce, 2018. — 71 stran ; ISBN 978-80-906398-0-5

balneologie ; balneologie : organizace a řízení : trendy ; lázně : ekonomika : zákonodárství a právo ; předpověď

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 336 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3796-9

státní správa ; privatizace : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; vlastnictví : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; vláda : dějiny ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Kapitoly z epidemiológie / Emil Kmety, I. Pleško, P. Bakoss. — Vydanie prvé. — Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963. — 220 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokškolské učebné texty)

epidemiologie ; epidemiologie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Identifikační genetika v právní praxi / Jiří Kožina. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. — xiv, 106 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7598-033-5

soudní genetika : zákonodárství a právo ; soudní antropologie : zákonodárství a právo ; molekulární biologie : zákonodárství a právo ; genetika, lékařská genetika

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973 / redaktor Jan Navrátil. — Vydání první. — Ostrava : Profil, 1973. — 371 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

univerzity : dějiny ; humanitní vědy a umění ; pedagogika

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí / Věra Adámková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2018. — 169 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-565-1

kardiochirurgie ; pooperační péče ; kardiochirurgické výkony

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Ochrana před špatným zacházením : zpráva Veřejné ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu v roce … = Protection against ill-treatment : report on the activities of the Public Defender of Rights as the national preventive mechanism in …. — Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2014]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

vězni : zákonodárství a právo ; lidská práva ; lidská práva : zákonodárství a právo ; nemocnice psychiatrické : etika : zákonodárství a právo ; ochrana zájmů pacientů ; nedobrovolné psychiatrické léčení : etika : zákonodárství a právo ; vězení : etika : zákonodárství a právo ; práva pacientů : etika : zákonodárství a právo ; občanská práva

Výroční zpráva o ochraně před diskriminací … / Veřejný ochránce práv – ombudsman = Summary report on protection against discrimination … / Public Defender of Rights – Ombudsman. — [Brno] : Kancelář veřejného ochránce práv, 2016-. — ^^^svazků : ilustrace ;

občanská práva ; lidská práva ; lidská práva ; role soudu ; prosazení zákonů

nahoru

NEUROVĚDY

Mohou neurovědci číst naše myšlenky? : od detektoru lži po neuromarketing / Barbara J. Sahakian, Julia Gottwald ; přeložil Vojtěch Pišl. — Vydání první. — Praha : Portál, 2018. — 150 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1318-5

neurovědy ; neurovědy ; mozek ; nervové dráhy ; magnetická rezonanční tomografie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Soubor prací Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze = Sobranije sočinenij instituta pitanija v Prage = Selected papers of the Institute of Human Nutrition, Prague : 1950-1955 / redigovali J. Mašek, P. Doberský, K. Ošancová. — Praha : Ústav pro výzkum výživy lidu, 1956. — 183 stran : ilustrace, tabulky ;

fyziologie výživy ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; lidé ; věda a výzkum ; výzkum

Doporučené zásady stravování nemocných / zpracovali: Michal Anděl, Lubomír Kužela, Jiří Jodl, Bedřich Nejedlý, Pavel Reil, Felicitas Hlaváčková, Božena Švejnohová, Marie Řebíková, Jitka Petrová. — 7 listů, 7 nečíslovaných listů tabulek ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dieta : metody : normy ; dietetika : metody : normy ; stravovací služby nemocnice

nahoru

PEDAGOGIKA

Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973 / redaktor Jan Navrátil. — Vydání první. — Ostrava : Profil, 1973. — 371 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

univerzity : dějiny ; humanitní vědy a umění ; pedagogika

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Posuzování pracovní schopnosti u nemocných zhoubnými nádory / František Vaďura. Posuzování pracovní schopnosti u hypertensní nemoci / Josef Sova. — Praha : Výzkumný ústav sociálního zabezpečení : 1965. — 68 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sbroník prací (Výzkumný ústav sociálního zabezpečení); č. 14)

posuzování pracovní neschopnosti ; pracovní neschopnost ; nádory ; hypertenze ; pracovní lékařství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Evropský delikt : porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus / Luboš Tichý (ed.). — 1. vydání. — Praha : Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. — 257 stran ; — (Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy ;; 15) ISBN 978-80-87975-76-3

Evropská unie ; právní odpovědnost ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu. — 38 listů : ilustrace, tabulky ;

propuknutí nemoci : prevence a kontrola ; epidemie : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola : normy : přístrojové vybavení ; preventivní medicína ; letadla ; letiště : organizace a řízení ; veterinární lékařství ; nebezpečný odpad : prevence a kontrola

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. — 43 listů : ilustrace, tabulky ;

propuknutí nemoci : prevence a kontrola ; epidemie : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola : normy : přístrojové vybavení ; preventivní medicína

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Mocenská posedlost / František Koukolík. — Vydání druhé, přepracované. — Praha : Karolinum, 2018. — 359 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3916-1

civilizace ; moc (psychologie) ; psychologie sociální ; poruchy sociálního chování ; dějiny 21. století ; chování a mechanismy chování ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

SOCIOLOGIE

Mocenská posedlost / František Koukolík. — Vydání druhé, přepracované. — Praha : Karolinum, 2018. — 359 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3916-1

civilizace ; moc (psychologie) ; psychologie sociální ; poruchy sociálního chování ; dějiny 21. století ; chování a mechanismy chování ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 336 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-3796-9

státní správa ; privatizace : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; vlastnictví : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; vláda : dějiny ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Soubor prací Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze = Sobranije sočinenij instituta pitanija v Prage = Selected papers of the Institute of Human Nutrition, Prague : 1950-1955 / redigovali J. Mašek, P. Doberský, K. Ošancová. — Praha : Ústav pro výzkum výživy lidu, 1956. — 183 stran : ilustrace, tabulky ;

fyziologie výživy ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; lidé ; věda a výzkum ; výzkum

nahoru

VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu. — 38 listů : ilustrace, tabulky ;

propuknutí nemoci : prevence a kontrola ; epidemie : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; infekční nemoci – kontrola : normy : přístrojové vybavení ; preventivní medicína ; letadla ; letiště : organizace a řízení ; veterinární lékařství ; nebezpečný odpad : prevence a kontrola

nahoru

VOJENSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Deset let Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu J.E. Purkyně v Hradci Králové / fotografie Naděžda Timková. — Hradec Králové : Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP, 1968. — 52 stran : grafy, ilustrace, tabulky ;

vojenské lékařství ; vojenské lékařství : dějiny : výchova ; dějiny 20. století