National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Červen 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr č. 01/2018 : redakční uzávěrka 1. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 56 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1241) ISBN 978-80-7488-274-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo

Výroční zpráva : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 1992-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

obchod : ekonomika : zákonodárství a právo ; státní správa ; vládní organizace : ekonomika : statistika a číselné údaje : zákonodárství a právo ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek, Pavel Klener, Josef Koutecký, Pavel Pafko, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík. — Vydání 1. — Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2018. — 54 stran : barevné ilustrace ; — (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu) ISBN 978-80-270-4169-5

eutanazie : etika : zákonodárství a právo ; právo na smrt ; etika, bioetika, lékařská etika ; paliativní péče : etika : zákonodárství a právo

Základy společenské etikety pro úředníky / Libor Hlaváček. — První vydání. — Praha : Institut pro místní správu Praha, 2010. — 99 stran : barevné ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-19-8

interprofesionální vztahy : etika ; etika, bioetika, lékařská etika ; profesionální etika : výchova ; státní správa ; sociální dovednosti

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Slovník české frazeologie a idiomatiky. hlavní redakce František Čermák, Jiří Hronek, Jaroslav Machač ; autorský kolektiv František Čermák, Kamila Filipová, Jan Holub, Jiří Hronek, Ladislav Janský, Jiřina Luttererová, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík, Jiřina Sedláková, Alena Trnková, Šustalová Vlasta, Zdeněk Švamberk, Emil Vejvoda, Jaroslav Zima. — Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Leda vydání 1. — Praha : Leda, 2009. — 507 stran ; ISBN 978-80-7335-215-8

slovník ; lingvistika, lékařská terminologie

Slovník české frazeologie a idiomatiky. hlavní redakce František Čermák, Jiří Hronek, Jaroslav Machač ; redakce a autorský kolektiv František Čermák, Vlasta Červená, Miloslav Churavý, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík ; autoři gramatických souborů František Čermák, Libuše Kroupová. — Druhé, přepracované a doplněné vydání , v nakladatelství Leda vydání 1. — Praha : Leda, 2009. — 547 stran ; ISBN 978-80-7335-215-8

slovník ; lingvistika, lékařská terminologie

Úřední korespondence : (metodika, vzory a příklady pro veřejnou správu) / Jiří Pondělíček. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu, 2015. — 103 stran : formuláře ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-31-0

lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; korespondence jako téma ; státní správa

Jazyková zákoutí : cesty ke kvalitnímu písemnému a mluvenému projevu / Libor Nekvinda. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2015. — 111 stran ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-30-3

lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; slovník

Základy rétoriky pro úředníky / Libor Hlaváček. — První vydání. — Praha : Institut pro místní správu, 2011. — 67 stran ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-23-5

interpersonální vztahy ; verbální chování ; srozumitelnost řeči ; lingvistika, lékařská terminologie ; psychologie, klinická psychologie ; státní správa

Španělsko-český právnický slovník / Ludmila Vanclová. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, 1992. — 63 stran ; ISBN 80-7066-543-2

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lingvistika ; právní vědy ; právo, zákonodárství

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Hodnocení nejen služební : (příručka pro hodnotitele a hodnocené ve veřejné správě) / Pavel Dittrich, Jiří Staňa. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2016. — 79 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-36-5

státní zaměstnanci : psychologie : výchova : zákonodárství a právo ; státní správa ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zaměstnanci – hodnocení výkonnosti

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Studijní obor 53-41-J (53-21-3/01) Ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu : denní studium absolventů základní školy. — 1 svazek ;

ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; ošetřovatelky ve veřejném zdravotnictví : výchova ; studium ošetřovatelství ; kurikulum

Studijní obor 53-41-J/001 (53-21-3) Ošetřovatel, ošetřovatelka : denní dvouleté studium pro absolventy základní školy. — 72 stran ;

ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; ošetřovatelé : výchova ; ošetřovatelky ve veřejném zdravotnictví : výchova ; studium ošetřovatelství ; kurikulum

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav / Václav Pavlíček a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Vodnář, 1999-2001. — 3 svazky ; ISBN 80-85889-29-3

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; role soudu ; právní vědy ; soudní vědy ; politologie, politika, zdravotní politika ; vláda

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav / Václav Pavlíček a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Vodnář, 1999-2001. — 3 svazky ; ISBN 80-85889-29-3

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; role soudu ; právní vědy ; soudní vědy ; politologie, politika, zdravotní politika ; vláda

Právo a bezpečnost státu : sborník statí / Václav Pavlíček a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl.adatelství Vodnář, 2002. — 268 stran ; ISBN 80-85889-55-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; vojenský personál ; vedení války ; terorismus

Pracovně-právní výkladový slovník / odpovédná redaktorka Mária Brezaniová. — Český Těšín : Poradce, s.r.o., [2018]. — 304 stran ; ISBN 978-80-7365-400-9

práce ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; terminologie jako téma

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení / sestavil Robert Waltr. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. — 275 stran ; — (Judikatura) ISBN 978-80-7598-041-0

občanská práva ; právní vědy ; soudní vědy ; právo, zákonodárství

Smlouvy přípravného druhu / Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 219 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-969-5

smlouvy ; právo, zákonodárství ; právní vědy

Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta / Pavol Kádek. — Vydání: první. — Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2017. — 229 stran ; — (Monografie) ISBN 978-80-7418-287-7

poškození pacienta : zákonodárství a právo ; iatrogenní nemoci ; právo, zákonodárství ; trestní zákon ; právní odpovědnost ; pacienti ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : nový cenový výměr č. 01/2018 : redakční uzávěrka 1. 1. 2018. — Ostrava : Sagit, 2018. — 56 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1241) ISBN 978-80-7488-274-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo

Španělsko-český právnický slovník / Ludmila Vanclová. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, 1992. — 63 stran ; ISBN 80-7066-543-2

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lingvistika ; právní vědy ; právo, zákonodárství

Výkladový slovník pro veřejný sektor / odpovédná redaktorka Andrea Súkeníková. — Český Těšín : Poradce s.r.o., [2018]. — 288 stran ; ISBN 978-80-7365-401-6

právo, zákonodárství ; terminologie jako téma ; veřejný sektor

Zaměstnávání cizinců na území České republiky / Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková. — 1. vydání. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 375 stran : formuláře ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-148-2

emigranti a imigranti ; zaměstnání ; zaměstnanost ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo

Právní spory ve stavebnictví / Josef Černohlávek, Petr Doubrava. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. — 293 stran ; — (Pro praxi) ISBN 978-80-7380-607-1

stavebnictví ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma

Základy správního trestání / Jan Strakoš, Pavlína Kroupová. — Vydání druhé. rozšířené. — Praha : Institut pro veřejnou správu, 2017. — 123 stran ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-45-7

trestní zákon : zákonodárství a právo ; státní správa ; právo, zákonodárství

Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích / Pavlína Kroupová, Jan Strakoš. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. — 118 stran : formuláře ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-43-3

správní pracovníci : zákonodárství a právo ; prosazení zákonů ; korespondence jako téma ; právo, zákonodárství ; státní správa

333 cvičení ze správního řádu / Petr Kuš, Jana Malinovská & Eva Zlámalová. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. — 312 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-38-9

státní správa ; právo, zákonodárství ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Základy rétoriky pro úředníky / Libor Hlaváček. — První vydání. — Praha : Institut pro místní správu, 2011. — 67 stran ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-23-5

interpersonální vztahy ; verbální chování ; srozumitelnost řeči ; lingvistika, lékařská terminologie ; psychologie, klinická psychologie ; státní správa

Autismus od A do Z / Veronika Šporclová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2018. — 123 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88163-98-5

autistická porucha : diagnóza : farmakoterapie : psychologie : terapie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Základní charakteristika státní správy / Jan Břeň. — Vydání: první. — Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. — 130 stran : mapy, ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-86976-44-0

státní správa ; státní zaměstnanci : výchova : zákonodárství a právo ; státní správa

Právo a bezpečnost státu : sborník statí / Václav Pavlíček a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl.adatelství Vodnář, 2002. — 268 stran ; ISBN 80-85889-55-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; vojenský personál ; vedení války ; terorismus

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotníci, právo a praxe / Jan Mach, Marie Horáková. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — 183 stran ; ISBN 978-80-7492-371-5

veřejné zdravotnictví ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; zákonodárství lékařské

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením / Adéla Hanáková a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 92 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5294-4

zdravotně postižení ; integrovaná výuka ; postižení ; dítě