National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Říjen 2019

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

BALNEOLOGIE


Lázeňství : management a marketing / Dagmar Jakubíková, Eliška Vildová, Petr Janeček, Jan Tlučhoř. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 351 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; — (Expert) ISBN 978-80-271-2461-9

balneologie ; balneologie : organizace a řízení ; marketing zdravotnických služeb ; lázně : ekonomika

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Eutanázie : definice, historie, legislativa, etika / Marek Vácha. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2019. — 112 stran : tabulky ; ISBN 978-80-271-2575-3

etika, bioetika, lékařská etika ; eutanazie : dějiny : etika : zákonodárství a právo ; právo na smrt ; postoj ke smrti

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 4. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, 2019. — 447 stran : formuláře ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-233-5

pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; služby zdravotní péče o pracující : zákonodárství a právo ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povolání

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 4. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, 2019. — 447 stran : formuláře ; — (Práce, mzdy, pojištění) ISBN 978-80-7554-233-5

pracovní lékařství : zákonodárství a právo ; pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; služby zdravotní péče o pracující : zákonodárství a právo ; posuzování zdravotní způsobilosti ; nemoci z povoláníSprávní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. — 6. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxxv, 1011 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-751-4

státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárstvíZákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček. — 2. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2019. — xiv, 322 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-548-4

přístup k informacím : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. — 6. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxxv, 1011 stran ; — (Beckova edice komentované zákony) ISBN 978-80-7400-751-4

státní správa ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; soudní vědy : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství