National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Listopad 2019

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

BALNEOLOGIE


Medicína přírodních léčivých zdrojů : minerální vody / Zdeněk Třískala, Dobroslava Jandová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 208 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2297-4

balneologie ; balneologie ; lázně ; minerální vody : terapeutické užití ; vnitřní lékařství

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Ochrana společnosti – Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních : předběžná česká technická norma : ICS 11.020; 130310; 91.040.10 : ČSN P CEN/TS 16850 : 01 2308 : Duben 2016 = Societal and citizen security – Guidance for managing security in healthcare facilities : technical specification : September 2015 : ICS 13.310; 91. 040.10; 11.020 = Sécurité sociétale de citoyen – Lignes directrices pour gérer la sécurité dans les établissements de santé : spécification technique = Schutz und Sicherheit der Bürger – Leitfaden für das Sicherungsmanagement in Gesundheitseinrichtungen : technische spezifikation : english version. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 39 stran ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotnická zařízení ; bezpečnostní opatření : organizace a řízení ; bezpečnost pacientů ; hygiena práce

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Bezpečnost strojních zařízení – Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení = Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery = Sécurité des machines – Prescriptions anthropométriques relatives á la conception des postes de travail sur les machines = Sicherheit von Maschinen – Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen / zpracovatel: Zdeněk Chlubna, Josef Vašák. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. — 30 stran : ilustrace, tabulky ;

pracoviště ; ergonomie ; hygiena práce ; pracovní lékařství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci / Pavel Simon. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxvii, 386 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-768-2

státní správa ; státní správa ; místní státní správa ; právní odpovědnost ; právo, zákonodárstvíAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2019. — 432 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-386-5

autorské právo ; autorství ; právo, zákonodárství

nahoru

PSYCHIATRIE


Malý průvodce reformou psychiatrické péče : duben 2017 / úvodní slovo Martin Anders. — Praha : Galén, 2017. — 26 stran : ilustrace ;

služby v oblasti duševního zdraví : organizace a řízení ; reforma zdravotní péče : organizace a řízení ; psychiatrie : organizace a řízení ; psychiatrie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci / Pavel Simon. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2019. — xxvii, 386 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-768-2

státní správa ; státní správa ; místní státní správa ; právní odpovědnost ; právo, zákonodárství