National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Koronavirus

Důvěryhodné informace pro veřejnost i odborníky.

Pro veřejnost

https://www.medvik.cz/medlike/koronavirus/

Výběr důvěryhodných zdrojů věnovaných prevenci, přenosu, příznakům, průběhu, komplikacím, diagnostice a léčbě onemocnění koronavirem.

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro občany.

 

Pro odborníky

https://secure.wiley.com/Coronavirus2020

Minimálně do dubna nakladatelství Wiley volně zpřístupnilo odborné články týkající se koronaviru.

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-lekare_18433_4122_1.html

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete doporučení Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem (2019-nCoV).