National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Ochranná opatření

Aktuální informace k provozu od 1. 9. 2020 a pravidla pro návštěvníky:

Vracíme se k běžné otevírací době. Prosíme však návštěvníky knihovny, aby si před návštěvou NLK vždy ověřili aktuální informace k provozu knihovny.

Pondělí – čtvrtek   9 – 19
Pátek   9 – 18

Prosíme, abyste při návštěvě knihovny dodržovali následující ochranná opatření:

Nenavštěvujte knihovnu, máte-li příznaky onemocnění. Používejte ochranu dýchacích cest. Před vstupem si dezinfikujte ruce. Dodržujte mezi sebou rozestupy min. 2 metry.