National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2021

Nové knihy ve fondu OVI


nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu = Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging = Emballage – Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodegradation – Programme ďessai et critěres ďévaluation de 1’acceptation finale des emballages = Verpackung – Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologíschen Abbau – Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen / zpracovatel: Jana Lukešová, Miloslav Vomočil. — Praha : Český normalizační institut, 2001. — 22 stran : ilutrace, tabulky ; — (Česká technická norma)

technika ; environmentální vědy ; balení výrobků : normy ; biodegradace ; biologicky odbouratelné plasty ; kompostování ; znečištění životního prostředí : prevence a kontrolaObaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti = Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum interior calorific value = Emballage – Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécification ďune valeur calorifique inférier minimale = Verpackung – Anforderungen an Verpackung für die energetische Verwertung, einschließlich Spezifikation eines Mindestheizwertes / zpracovatel: Jana Lukešová, Jan Zajíček. — Praha : Český normalizační institut, 2005. — 18 stran : ilustrace, tabulky ;

technika ; environmentální vědy ; balení výrobků : normy ; zdroje energie : normy ; spalování odpadů ; teplota ; znečištění životního prostředí : prevence a kontrola

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Správní právo – zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová a Tomáš Svoboda. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 170 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učebnice Právnické fakulty MU ;; sv. č. 552) ISBN 978-80-210-9812-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Správní právo – zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová a Tomáš Svoboda. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 170 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učebnice Právnické fakulty MU ;; sv. č. 552) ISBN 978-80-210-9812-1

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; právní vědy

nahoru

TECHNIKA


Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu = Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging = Emballage – Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodegradation – Programme ďessai et critěres ďévaluation de 1’acceptation finale des emballages = Verpackung – Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologíschen Abbau – Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen / zpracovatel: Jana Lukešová, Miloslav Vomočil. — Praha : Český normalizační institut, 2001. — 22 stran : ilutrace, tabulky ; — (Česká technická norma)

technika ; environmentální vědy ; balení výrobků : normy ; biodegradace ; biologicky odbouratelné plasty ; kompostování ; znečištění životního prostředí : prevence a kontrolaObaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti = Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum interior calorific value = Emballage – Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécification ďune valeur calorifique inférier minimale = Verpackung – Anforderungen an Verpackung für die energetische Verwertung, einschließlich Spezifikation eines Mindestheizwertes / zpracovatel: Jana Lukešová, Jan Zajíček. — Praha : Český normalizační institut, 2005. — 18 stran : ilustrace, tabulky ;

technika ; environmentální vědy ; balení výrobků : normy ; zdroje energie : normy ; spalování odpadů ; teplota ; znečištění životního prostředí : prevence a kontrola