National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Červenec 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně / Tomáš Rydval. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xii, 92 stran : ilustrace ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-831-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; věda a výzkum ; daň z příjmu ; výzkum : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční podpora výzkumu jako téma ; náklady a analýza nákladů

Občanský zákoník . zrněny občanského zákoníku od 1. 6. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 6. 2021 / Karel Eliáš, Marek Svatoš. — Ostrava : Sagit, 2021. — 320 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1434) ISBN 978-80-7488-471-9

lidská práva ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva ; vlastnictví

nahoru

HOMEOPATIE

Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) – Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii = Services of medical doctors with additional qualification in homeopathy (MDQH) – Requirements for health care provision by medical doctors with additional qualification in homeopathy = Services de santé des docteurs en médecine ayant une qualification complémentaire en homéopathie – Exigences relatives aux prestations de soins de santé fournies par les docteurs en médecine ayant une qualification complémentaire en homéopathie = Dienstleistungen von Ärzten mit Zusatzqualifikation in Homöopathie – Anforderungen an die Gesundheitsversorgung durch Ärzte mít Zusatzqualifikation in Homöopathie / zpracovatel: Milan Houska, Andrea Peková. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 23 stran : tabulka ;

homeopatie ; homeopatie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

12 covidových tezí : lidstvo v karanténě a další texty / Radomil Hradil. — Vydání první. — Lelekovice : Franesa, 2021. — 158 stran ; ISBN 978-80-88337-23-2

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; humanitní vědy a umění ; COVID-19 ; karanténa ; dějiny 21. století ; sociální změna ; socioekonomické faktory ; sociální problémy ; křesťanství ; spiritualita ; svoboda

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Občanský zákoník . zrněny občanského zákoníku od 1. 6. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 6. 2021 / Karel Eliáš, Marek Svatoš. — Ostrava : Sagit, 2021. — 320 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1434) ISBN 978-80-7488-471-9

lidská práva ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva ; vlastnictví

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Lékařské posudky v pracovním právu : lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců / Martin Štefko. — Praha : Ústav státu a práva AV ČR, [2020]. — 212 stran : 1 ilustrace ; ISBN 978-80-87439-46-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; posuzování zdravotní způsobilosti ; hygiena práce ; pracovní síly : zákonodárství a právo ; zaměstnanost ; zákonodárství jako téma ; dějiny novověku 1601-

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Občanský zákoník . zrněny občanského zákoníku od 1. 6. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 6. 2021 / Karel Eliáš, Marek Svatoš. — Ostrava : Sagit, 2021. — 320 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1434) ISBN 978-80-7488-471-9

lidská práva ; právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; občanská práva ; vlastnictví

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně / Tomáš Rydval. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xii, 92 stran : ilustrace ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-831-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; věda a výzkum ; daň z příjmu ; výzkum : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční podpora výzkumu jako téma ; náklady a analýza nákladů

Lékařské posudky v pracovním právu : lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců / Martin Štefko. — Praha : Ústav státu a práva AV ČR, [2020]. — 212 stran : 1 ilustrace ; ISBN 978-80-87439-46-3

právo, zákonodárství ; pracovní lékařství ; posuzování zdravotní způsobilosti ; hygiena práce ; pracovní síly : zákonodárství a právo ; zaměstnanost ; zákonodárství jako téma ; dějiny novověku 1601-

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : změny TZ a TR od 1. 7. 2021 : redakční uzávěrka 21. 6. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 480 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1437) ISBN 978-80-7488-474-0

právo, zákonodárství ; trestní zákon : zákonodárství a právo

nahoru

SOCIOLOGIE

12 covidových tezí : lidstvo v karanténě a další texty / Radomil Hradil. — Vydání první. — Lelekovice : Franesa, 2021. — 158 stran ; ISBN 978-80-88337-23-2

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; humanitní vědy a umění ; COVID-19 ; karanténa ; dějiny 21. století ; sociální změna ; socioekonomické faktory ; sociální problémy ; křesťanství ; spiritualita ; svoboda

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně / Tomáš Rydval. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xii, 92 stran : ilustrace ; — (Právní instituty) ISBN 978-80-7400-831-3

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; věda a výzkum ; daň z příjmu ; výzkum : ekonomika : zákonodárství a právo ; finanční podpora výzkumu jako téma ; náklady a analýza nákladů

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

12 covidových tezí : lidstvo v karanténě a další texty / Radomil Hradil. — Vydání první. — Lelekovice : Franesa, 2021. — 158 stran ; ISBN 978-80-88337-23-2

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; humanitní vědy a umění ; COVID-19 ; karanténa ; dějiny 21. století ; sociální změna ; socioekonomické faktory ; sociální problémy ; křesťanství ; spiritualita ; svoboda