National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Únor 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Nemocnice Privamed : 25 let Privamed : od roku 1995 jsme tady pro vaše zdraví. — Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2020. — 127 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7177-019-0

veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nemocnice městské : dějiny ; nemocnice soukromé : dějiny ; nemocniční oddělení ; poskytování zdravotní péče

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : nová úprava ošetřovného : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 24. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 403 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1473) ISBN 978-80-7488-512-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; domácí ošetřování : zákonodárství a právo

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : náhradní výživné : zvýšená podpora v souvislosti s růstem cen energií : redakční uzávěrka 28. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 288 stran . ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1474) ISBN 978-80-7488-513-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; úhrada zdravotního pojištění : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; opatrovnictví dítěte : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů od 1. 1. 2022 : redakční uzávěrka 1. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 367 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1475) ISBN 978-80-7488-514-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojistné krytí : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

Covid-19 : velký reset / Klaus Schwab, Thierry Malleret ; přeložil Aleš Drobek. — První vydání. — V Brně : Riva Publishing, 2021. — 274 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-908322-2-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; COVID-19 : ekonomika : psychologie ; dějiny 21. století ; sociální změna ; internacionalita ; celosvětové zdraví ; ekonomika ; sociologie ; politika ; technologie ; životní prostředí ; individualita

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení … : Česká republika. — Praha : Lékařské informační centrum, 1999-. — ^^^svazky ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; lékaři ; zdravotnická zařízení

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Boj proti rakovině v České republice : zjištění z vyhodnocení Indexu připravenosti na léčbu rakoviny. — Praha : The Economist Intelligence Unit Limited, [2021]. — 22 stran : ilustrace, tabulky ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; onkologie ; nádory : terapie ; poskytování zdravotní péče ; kvalita zdravotní péče ; zdravotnické plánování ; zdravotní politika

nahoru

ONKOLOGIE

Boj proti rakovině v České republice : zjištění z vyhodnocení Indexu připravenosti na léčbu rakoviny. — Praha : The Economist Intelligence Unit Limited, [2021]. — 22 stran : ilustrace, tabulky ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; onkologie ; nádory : terapie ; poskytování zdravotní péče ; kvalita zdravotní péče ; zdravotnické plánování ; zdravotní politika

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : nová úprava ošetřovného : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 24. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 403 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1473) ISBN 978-80-7488-512-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; domácí ošetřování : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů od 1. 1. 2022 : redakční uzávěrka 1. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 367 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1475) ISBN 978-80-7488-514-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojistné krytí : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : náhradní výživné : zvýšená podpora v souvislosti s růstem cen energií : redakční uzávěrka 28. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 288 stran . ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1474) ISBN 978-80-7488-513-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; úhrada zdravotního pojištění : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; opatrovnictví dítěte : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů od 1. 1. 2022 : redakční uzávěrka 1. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 367 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1475) ISBN 978-80-7488-514-3

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojistné krytí : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : změny zákona od 1. 1. 2022 : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : náhrada újmy způsobené povinným očkováním : redakční uzávěrka 7. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 176 stran : ilustrace, tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1478) ISBN 978-80-7488-517-4

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ochrana veřejného zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; vakcinace : škodlivé účinky ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 : komentář / David Hejč, Tomáš Svoboda. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xiv, 198 stran ; ISBN 978-80-7400-854-2

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; COVID-19 ; ochrana veřejného zdraví

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : náhradní výživné : zvýšená podpora v souvislosti s růstem cen energií : redakční uzávěrka 28. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 288 stran . ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1474) ISBN 978-80-7488-513-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; úhrada zdravotního pojištění : zákonodárství a právo ; sociální práce : zákonodárství a právo ; opatrovnictví dítěte : zákonodárství a právo ; postižení : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : nová úprava ošetřovného : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 24. 1. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 403 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1473) ISBN 978-80-7488-512-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; pojišťovnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo ; domácí ošetřování : zákonodárství a právo

nahoru

PSYCHIATRIE

Ochranné léčení, omezovací prostředky a další témata : zpráva ze systematických návštěv 2019 / úvodní slovo Anna Šabatová. — Brno : Veřejný ochránce práv – ombudsman, [2019]. — 121 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7631-017-9

psychiatrie ; duševně nemocní ; nedobrovolné psychiatrické léčení ; psychiatrická péče ; ústavy pro duševně nemocné ; práva pacientů ; prevence úrazů ; organizace a řízení

nahoru

SOCIOLOGIE

Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku : jak vyřešit problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a jak nastavit udržitelný systém dlouhodobé péče / Jiří Horecký, Martin Potůček, Milan Cabrnoch, Zdeněk Kalvach. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. — 36 stran : barevné ilustrace ; — (Studie) ISBN 978-80-88361-14-5

sociologie ; sociální práce ; dlouhodobá péče ; reforma zdravotní péče ; veřejná politika

Covid-19 : velký reset / Klaus Schwab, Thierry Malleret ; přeložil Aleš Drobek. — První vydání. — V Brně : Riva Publishing, 2021. — 274 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-908322-2-0

sociologie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; COVID-19 : ekonomika : psychologie ; dějiny 21. století ; sociální změna ; internacionalita ; celosvětové zdraví ; ekonomika ; sociologie ; politika ; technologie ; životní prostředí ; individualita

Pravda o covidu-19 : odhalení Velkého resetu, lockdownů, vakcinačních pasů a nového normálu : proč se musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu / Joseph Mercola, Ronnie Cummins ; s předmluvou Roberta F. Kennedyho jr. ; přeložila Petruška Šustrová. — 2. vydání (brožované). — Brno : Riva, s.r.o., 2021. — xiv, 217 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-908322-1-3

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; COVID-19 ; dějiny 21. století ; sociologické faktory ; sociální problémy ; politika ; šíření informací ; kontrola infekčních nemocí ; internacionalita ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Pravda o covidu-19 : odhalení Velkého resetu, lockdownů, vakcinačních pasů a nového normálu : proč se musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu / Joseph Mercola, Ronnie Cummins ; s předmluvou Roberta F. Kennedyho jr. ; přeložila Petruška Šustrová. — 2. vydání (brožované). — Brno : Riva, s.r.o., 2021. — xiv, 217 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-908322-1-3

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; COVID-19 ; dějiny 21. století ; sociologické faktory ; sociální problémy ; politika ; šíření informací ; kontrola infekčních nemocí ; internacionalita ; veřejné zdravotnictví

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 : komentář / David Hejč, Tomáš Svoboda. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xiv, 198 stran ; ISBN 978-80-7400-854-2

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; COVID-19 ; ochrana veřejného zdraví

Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : změny zákona od 1. 1. 2022 : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek : náhrada újmy způsobené povinným očkováním : redakční uzávěrka 7. 2. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 176 stran : ilustrace, tabulky, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1478) ISBN 978-80-7488-517-4

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; ochrana veřejného zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; vakcinace : škodlivé účinky ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení … : Česká republika. — Praha : Lékařské informační centrum, 1999-. — ^^^svazky ;

lékařství ; veřejné zdravotnictví ; lékaři ; zdravotnická zařízení

Nemocnice Privamed : 25 let Privamed : od roku 1995 jsme tady pro vaše zdraví. — Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2020. — 127 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7177-019-0

veřejné zdravotnictví ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nemocnice městské : dějiny ; nemocnice soukromé : dějiny ; nemocniční oddělení ; poskytování zdravotní péče