National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Ve středu 27. září 2023 otevřeno do 15:30. Na státní svátek 28. 9. je knihovna uzavřena.

více informací

Duben 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / Milan Šebesta, Petr Novotný, Tomáš Machurek, David Dvořák a kolektiv. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2022. — xxv, 1622 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-856-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

E-poradce : daňová přiznání – pomocník mzdové účetní – daňové výdaje 2013 – účetní závěrka 2013 – zákony – daně – mzdy – odvody = E-Poradca : daňové výdavky 2013 – účtovná uzavierka 2013 – daňové priznania – odvody poistného – zákony – dane – mzdy – odvody / Poradce s.r.o.. — Český Těšín : Poradce s.r.o., 2014. — 1 CD-ROM ;

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; daně ; účetnictví ; mzdy a přídavky ; zákonodárství jako téma

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům = Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water reuse = Lignes directrices pour rappréciation et la gestion du risque pour la santé relative a la réutilisation de l’eau pour des usages non potables. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,, 2020. — 25 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; hodnocení rizik : normy ; čištění vody : normy ; znečištění vody ; recyklace

Zařízení pro využití nepitné vody na místě. On-site non-potable water systems.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. — 35 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; déšť ; odpadní vody ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

Zařízení pro využití nepitné vody na místě. On-site non-potable water systems.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 30 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; odpadní voda ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích = Treated greywater and rainwater reuse inside buildings and adjoining estates. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 39 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; déšť ; odpadní voda ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

nahoru

PEDAGOGIKA

Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál 10 .9. – 11. 9. 2012 v Praze : díky finanční podpoře: Výstupy projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK / SCAN, z.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — Třebotov : SCAN, z.s., 2012. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

pedagogika ; preventivní medicína ; sociologie ; sociální problémy : prevence a kontrola ; primární prevence ; příprava učitelů ; učitelé ; konzultanti ; školy

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / Milan Šebesta, Petr Novotný, Tomáš Machurek, David Dvořák a kolektiv. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2022. — xxv, 1622 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-856-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál 10 .9. – 11. 9. 2012 v Praze : díky finanční podpoře: Výstupy projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK / SCAN, z.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — Třebotov : SCAN, z.s., 2012. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

pedagogika ; preventivní medicína ; sociologie ; sociální problémy : prevence a kontrola ; primární prevence ; příprava učitelů ; učitelé ; konzultanti ; školy

nahoru

SOCIOLOGIE

Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál 10 .9. – 11. 9. 2012 v Praze : díky finanční podpoře: Výstupy projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK / SCAN, z.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — Třebotov : SCAN, z.s., 2012. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

pedagogika ; preventivní medicína ; sociologie ; sociální problémy : prevence a kontrola ; primární prevence ; příprava učitelů ; učitelé ; konzultanti ; školy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / Milan Šebesta, Petr Novotný, Tomáš Machurek, David Dvořák a kolektiv. — 2. vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2022. — xxv, 1622 stran ; — (Velké komentáře) ISBN 978-80-7400-856-6

právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zákonodárství jako téma ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; smlouvy : zákonodárství a právo

nahoru

TECHNIKA

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích = Treated greywater and rainwater reuse inside buildings and adjoining estates. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 39 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; déšť ; odpadní voda ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

Zařízení pro využití nepitné vody na místě. On-site non-potable water systems.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021. — 30 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; odpadní voda ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

Zařízení pro využití nepitné vody na místě. On-site non-potable water systems.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. — 35 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; technika ; voda : normy ; déšť ; odpadní vody ; kvalita vody ; recyklace ; zásobování vodou ; bydlení ; filtrace

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Projekt NETAD : síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii ; CZ. 1.07/2.4.00/17.0111 / Michal Miovský. — Praha : Univerzita Karlova, 2014. — 1 CD-ROM (11 textových souborů) ;

adiktologie ; věda a výzkum ; lékařská informatika ; vědecká komunikace ; mezisektorová spolupráce ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; výzkum ; univerzity ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům = Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water reuse = Lignes directrices pour rappréciation et la gestion du risque pour la santé relative a la réutilisation de l’eau pour des usages non potables. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,, 2020. — 25 stran : ilustrace, tabulky ;

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; hodnocení rizik : normy ; čištění vody : normy ; znečištění vody ; recyklace