National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Říjen 2022

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Poplatky : spravni poplatky, místní poplatky, soudní poplatky, některé další poplatky, změny většiny předpisů : redakční uzávěrka 11. 4. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 170 stran : tiskopisy, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1486) ISBN 978-80-7488-525-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; soudní vědy : zákonodárství a právo

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Treatment of spent filter backwash water from systems for treatment of water of swimming-pools and baths : english translation of DIN 19645:2016-07 = Aufbereitung von Spülabwässern aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser : Englische Übersetzung von DIN 19645:2016-07 = Traitement des eaux usées de rinçage des filtres des installations pour le traitement de l’eau des bassins des piscines et des bains : traduction anglaise de DIN 19645:2016-07. — Berlin : Beuth Verlag GmbH, 2016. — 39 stran : ilustrace ;

environmentální vědy ; filtrace : normy ; plavecké bazény ; koupele ; odpadní voda ; čištění vody : normy ; hygiena prostředí

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Svobodný přístup k informacím ; Elektronické komunikace, elektronické komunikace : zásadní změna zákona od roku 2022 ; eGovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identitikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : zásadní změny zákona o základních registrech ; kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 16. 5. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 377 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1490) ISBN 978-80-7488-529-7

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; občanská práva ; vláda ; informační management : zákonodárství a právo ; informační systémy : zákonodárství a právo ; komunikace

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zdravotnická povolání : lékařská zdravotnická povolání, nelékařská zdravotnická povolání, komory : rejstříky k zákonům : redakční uzávěrka 19. 9. 2022 / Eva Vozábová. — Ostrava : Sagit, 2022. — 342 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1502) ISBN 978-80-7488-542-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; nelékařská zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; společnosti lékařské

Stavební zákon a další předpisy : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, bezbariérové užívání staveb, vodní díla, dopravní stavby, stavby pro plnění funkcí lesa, stavební povolení, ohlasování staveb, stavební dozor, kolaudace : změny některých vyhlášek od roku 2022 : autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 2. 5. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 567 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1488) ISBN 978-80-7488-527-3

právo, zákonodárství ; stavební zákony : zákonodárství a právo

Svobodný přístup k informacím ; Elektronické komunikace, elektronické komunikace : zásadní změna zákona od roku 2022 ; eGovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identitikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : zásadní změny zákona o základních registrech ; kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 16. 5. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 377 stran : formuláře, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1490) ISBN 978-80-7488-529-7

právo, zákonodárství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; důvěrnost informací : zákonodárství a právo ; zabezpečení počítačových systémů : zákonodárství a právo ; občanská práva ; vláda ; informační management : zákonodárství a právo ; informační systémy : zákonodárství a právo ; komunikace

Poplatky : spravni poplatky, místní poplatky, soudní poplatky, některé další poplatky, změny většiny předpisů : redakční uzávěrka 11. 4. 2022. — Ostrava : Sagit, 2022. — 170 stran : tiskopisy, formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1486) ISBN 978-80-7488-525-9

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; soudní vědy : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnická povolání : lékařská zdravotnická povolání, nelékařská zdravotnická povolání, komory : rejstříky k zákonům : redakční uzávěrka 19. 9. 2022 / Eva Vozábová. — Ostrava : Sagit, 2022. — 342 stran : ilustrace ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1502) ISBN 978-80-7488-542-6

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; nelékařská zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; společnosti lékařské