National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Leden 2023

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 / Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zdeněk Rous, Tereza Černíková, Jan Cibulka, Viktor Mravčík. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2022. — 101 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-294-4

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; sociální problémy

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová, Jiří Vopravil. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 256 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-279-1

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; zakázané drogy ; sociální problémy

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 216 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-280-7

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy způsobené alkoholem ; pití alkoholu ; sociální problémy

nahoru

DEMOGRAFIE

Česko v číslech 2021 / autor: kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Český statistický úřad, 2021. — 146 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-250-2962-6

statistika, zdravotnická statistika ; demografie ; populace ; socioekonomické faktory ; dějiny 21. století

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Management of transfusion dependent thalassaemia (TDT) : short guide : 2nd edition 2022 / prepared by D. Farmakis. — Nicosia : Thalassaemia International Federation, [2022]. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-9963-717-22-4

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie : terapie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

Basic recommendations in brief for treating physicians : exracted from TIF’s “Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassaemia (4th edition, 2021)”. — [Nicosia] : Thalassaemia International Federation, [2021?]. — 38 stran : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie : terapie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

2021 Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT) : 4th edition (version 2.0) / editors M. D. Cappellini, D. Farmakis, J. Porter, A Taher. — Nicosia : Thalassaemia International Federation, [2021]. — 349 stran : ilustrace , tabulky ; ISBN 978-9963-717-18-7

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

2021 Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT) : 4th edition (version 2.0) / editors M. D. Cappellini, D. Farmakis, J. Porter, A Taher. — Nicosia : Thalassaemia International Federation, [2021]. — 349 stran : ilustrace , tabulky ; ISBN 978-9963-717-18-7

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

Management of transfusion dependent thalassaemia (TDT) : short guide : 2nd edition 2022 / prepared by D. Farmakis. — Nicosia : Thalassaemia International Federation, [2022]. — 147 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-9963-717-22-4

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie : terapie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

Basic recommendations in brief for treating physicians : exracted from TIF’s “Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassaemia (4th edition, 2021)”. — [Nicosia] : Thalassaemia International Federation, [2021?]. — 38 stran : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; talasemie : terapie ; krevní transfuze ; chelátová terapie ; management nemoci

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Pane prezidente : Xaver se ptá a Václav Klaus odpovídá / Luboš Xaver Veselý, Václav Klaus. — Vydání první. — Praha : Institut Václava Klause : 2022. — 183 stran ; ISBN 978-80-7542-086-2

politologie, politika, zdravotní politika ; politika ; správní pracovníci : dějiny ; vláda : dějiny ; sociologické faktory ; postoj ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Elektronizace zdravotnictví řečí paragrafů : verze 1.1 / autor: Vladimíra Těšitelová a kol. ; (kolektiv: Milan Blaha, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Radek Policar). — Vydání první. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021. — 345 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7472-189-2

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví : trendy ; telemedicína : trendy ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; reforma zdravotní péče

Dar života : informace pro pozůstalé zemřelých dárců orgánů / autoři: Eva Pokorná a Markéta Šenkýřová. — 1. vydání. — [Plzeň] : Dragon Print s.r.o., 2018. — 15 stran ; ISBN 978-80-270-4688-1

právo, zákonodárství ; dárci tkání : zákonodárství a právo ; zákonodárství lékařské ; etika ; mravy ; psychologie ; ztráta blízké osoby

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Psychologie : učební text pro střední školu sociálně právní péče / Autoři: Josef Štefanovič a Josef Rosina ; spoluautoři: Oskar Blaškovič, Martin Jurčo, Anton Jurovský, Karol Kattoš, Jozef Koščo, Július Krňan, Tomáš Pardel, Alois Říha, František Singule ; ze slovenského originálu Psychológia přeložil František Singule. — 3., nezměněné vydání v SPN, (v ČSSR 4.). — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1963. — 291stran : ilustrace ; — (Učebnice pro sociálně právní školy)

psychologie, klinická psychologie ; psychologie

Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy / Danica Schebelle, Lucie Cviklová, Jan Kubát, Milan Tuček. — 1. vydání. — Praha : RILSA, 2022. — 142, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-434-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; emigranti a imigranti ; sociální integrace ; komunikace ; znalosti ; kulturní různorodost ; kulturní charakteristiky ; velkoměsta ; průzkumy a dotazníky

nahoru

SOCIOLOGIE

Věznice České republiky / úvodní slovo Petr Dohnal ; Aleš Kýr. — Praha : Vězeňská služba České republiky, 2019. — 75 nečíslovaných stran : ilustrace ; — (České vězeňství,; Příloha, 2019)

sociologie ; věznice ; organizace a řízení ; dějiny 20. století

Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče / Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová ; spolupráce: Dominik Chlapec, Ivana Račáková. — 1. vydání. — Praha : RILSA, 2022. — 234, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-438-5

sociologie ; COVID-19 : dějiny ; osamělý rodič : dějiny ; péče o dítě : dějiny ; distanční studium : dějiny ; pracovně-životní rovnováha : dějiny ; politika plánování rodičovství : dějiny ; výzkum : dějiny ; dějiny 21. století

Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy / Danica Schebelle, Lucie Cviklová, Jan Kubát, Milan Tuček. — 1. vydání. — Praha : RILSA, 2022. — 142, 5 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-434-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; emigranti a imigranti ; sociální integrace ; komunikace ; znalosti ; kulturní různorodost ; kulturní charakteristiky ; velkoměsta ; průzkumy a dotazníky

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Řešení úloh třech okruhů statistických výpočtů podle třech metodik výpočtů : příloha k 1. manuálu : hodnocení průběhu nemoci covid-19 v ČR podle třetí metodiky výpočtů / Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2021. — 10 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7354-232-0

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum ; COVID-19 ; prognóza

Aplikovaný výzkum I. A. Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2017. — 73 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7354-184-2

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum ; logika ; matematické výpočty počítačové ; matematika

Tři okruhy statistických výpočtů a tři metodiky výpočtů : informace k příloze k 1. manuálu : základní a aplikovaný výzkum / Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2021. — 10 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7354-233-7

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum

Česko v číslech 2021 / autor: kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Český statistický úřad, 2021. — 146 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-250-2962-6

statistika, zdravotnická statistika ; demografie ; populace ; socioekonomické faktory ; dějiny 21. století

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Tři okruhy statistických výpočtů a tři metodiky výpočtů : informace k příloze k 1. manuálu : základní a aplikovaný výzkum / Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2021. — 10 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7354-233-7

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum

Aplikovaný výzkum I. A. Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2017. — 73 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7354-184-2

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum ; logika ; matematické výpočty počítačové ; matematika

Řešení úloh třech okruhů statistických výpočtů podle třech metodik výpočtů : příloha k 1. manuálu : hodnocení průběhu nemoci covid-19 v ČR podle třetí metodiky výpočtů / Jan Kunovský. — Brno : Šimon Ryšavý, 2021. — 10 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7354-232-0

statistika, zdravotnická statistika ; věda a výzkum ; statistika jako téma ; výzkum ; COVID-19 ; prognóza

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 / Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zdeněk Rous, Tereza Černíková, Jan Cibulka, Viktor Mravčík. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2022. — 101 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-294-4

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; sociální problémy

Elektronizace zdravotnictví řečí paragrafů : verze 1.1 / autor: Vladimíra Těšitelová a kol. ; (kolektiv: Milan Blaha, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Radek Policar). — Vydání první. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021. — 345 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7472-189-2

veřejné zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví : trendy ; telemedicína : trendy ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; reforma zdravotní péče

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 216 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-280-7

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy způsobené alkoholem ; pití alkoholu ; sociální problémy

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová, Jiří Vopravil. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 256 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-279-1

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; zakázané drogy ; sociální problémy