National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o prázdninovém provozu knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO, ST, PÁ 9:00 - 15:30
ÚT, ČT 9:00 - 18:00

více informací

Databases

Available Databases

Nejstarší bibliografická biomedicínská báze (první tištěný Index Medicus byl publikován v roce 1879).

V rámci kolekce databází ProQuest Central má NLK přístup do více než 3 000 fulltextových časopisů z medicíny a příbuzných oborů.

Soubor citačních databází, nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje.

Tento zdroj poskytuje přehled o titulech časopisů, které se objevují v citační databázi Web of Science.

Nature Publishing Group – časopis Nature Nature Open Access    

Kolekce vybraných databází na podporu EBM

V rámci EBSCOhost máme dostupné následující databáze CINAHL Plus with Full Text eBooks on EBSCOhost GreenFILE Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) MEDLINE Complete

European Health Information Gateway obsahuje zdravotnické informace a statistické ukazatele zdravotní péče o všech členských zemích WHO z Evropy. European Health Information Gateway nabízí: integrovaný pohled na evropské databáze WHO (včetně všech databází Health for All), rozsáhlé tematické stránky s odkazy na příslušné politické a analytické zdroje, zúčastněné strany a partnery, profily zemí se souhrnnými informacemi o různých tématech, interaktivní platformu pro vizualizaci, analýzu […]

Volně přístupné – Open Access – časopisy nakladatelství Taylor & Francis

Archiv japonské agentury JST. Obsahuje volně přístupné plné texty japonských vědeckých časopisů s vysokým zastoupením medicínských zdrojů.