National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Seznam odběratelů MeSH-CZ

Verze 2017

 1. ČVUT, Český institut informatiky robotiky a kybernetiky
 2. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
 3. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 4. Datlowe, s.r.o.
 5. EBSCO
 6. Fakultní nemocnice Brno
 7. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 8. Fakultní nemocnice Ostrava
 9. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 10. Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislavě
 11. Krajská nemocnice Liberec
 12. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 13. Lékařská fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 14. Masarykova univerzita
 15. Moravská zemská knihovna
 16. Národní ústav duševního zdraví
 17. Nemocnice Blansko
 18. Nemocnice Na Homolce
 19. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 20. Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 21. Univerzita Karlova – Ústřední knihovna
 22. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
 23. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze

Verze 2016

 1. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
 2. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 3. EBSCO
 4. Fakultní nemocnice Brno
 5. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 6. Fakultní nemocnice Ostrava
 7. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 8. Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislavě
 9. Krajská nemocnice Liberec
 10. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
 11. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 12. Masarykova univerzita
 13. Nemocnice Blansko
 14. Nemocnice Na Homolce
 15. Nemocnice Písek
 16. Pardubická krajská nemocnice
 17. Psychiatrické centrum Praha
 18. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 19. Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 20. Univerzita Karlova – Ústřední knihovna
 21. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
 22. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze

Verze 2015

 1. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 2. EBSCO
 3. Fakultní nemocnice Brno
 4. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 5. Fakultní nemocnice Ostrava
 6. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 7. Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislavě
 8. Krajská nemocnice Liberec
 9. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 10. Masarykova univerzita
 11. Nemocnice Blansko
 12. Nemocnice Na Homolce
 13. Nemocnice Písek
 14. Pardubická krajská nemocnice
 15. Psychiatrické centrum Praha
 16. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 17. Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 18. Univerzita Karlova – Ústřední knihovna
 19. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
 20. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze

Verze 2014

 1. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 2. Fakultní nemocnice Brno
 3. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 4. Fakultní nemocnice Ostrava
 5. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 6. Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislavě
 7. Krajská nemocnice Liberec
 8. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 9. Masarykova univerzita
 10. Nemocnice Blansko
 11. Nemocnice Na Homolce
 12. Nemocnice Písek
 13. Pardubická krajská nemocnice
 14. Psychiatrické centrum Praha
 15. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 16. Synetix
 17. Univerzita Karlova – ÚVT
 18. Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 19. Ústav formální a aplikované lingvistiky na Fakultě matematicko-fyzikální UK v Praze
 20. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

Verze 2013

 1. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 2. Fakultní nemocnice Brno
 3. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 4. Fakultní nemocnice Ostrava
 5. GNOMON s.r.o.
 6. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 7. Krajská nemocnice Liberec
 8. Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
 9. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 10. Masarykova univerzita
 11. Nemocnice Blansko
 12. Nemocnice Na Homolce
 13. Nemocnice Písek
 14. Pardubická krajská nemocnice
 15. Psychiatrické centrum Praha
 16. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 17. Univerzita Karlova – ÚVT
 18. Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
 19. Ústav formální a aplikované lingvistiky na Fakultě matematicko-fyzikální UK v Praze
 20. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

Verze 2012

 1. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
 2. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 3. Fakultní nemocnice Ostrava
 4. GNOMON s.r.o.
 5. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 6. Krajská nemocnice Liberec
 7. Krajská nemocnice T. Bati
 8. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 9. Masarykova univerzita
 10. Nemocnice Blansko
 11. Nemocnice Na Bulovce
 12. Nemocnice Na Homolce
 13. Nemocnice Písek
 14. Pardubická krajská nemocnice
 15. ProRec centrum Slovensko
 16. Psychiatrické centrum Praha
 17. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 18. Univerzita Karlova – ÚVT
 19. Ústav formální a aplikované lingvistiky na Fakultě matematicko-fyzikální UK v Praze
 20. Ústav informatiky AV ČR
 21. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

Verze 2011

 1. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 2. Fakultní nemocnice Ostrava
 3. Institut klinické a experimentální mediciny v Praze
 4. Krajská nemocnice T. Bati
 5. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
 6. Masarykova univerzita
 7. Nemocnice Na Homolce
 8. Nemocnice Písek
 9. Pardubická krajská nemocnice
 10. ProRec centrum Slovensko
 11. Psychiatrické centrum Praha
 12. STAPRO s.r.o.
 13. Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze
 14. Státní zdravotní ústav
 15. Univerzita Karlova – ÚVT
 16. Ústav formální a aplikované lingvistiky na Fakultě matematicko-fyzikální UK v Praze
 17. Ústav informatiky AV ČR
 18. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze