Methodology and Statistics

Statistika

V souladu se Statutem vykonáváme odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické a poradenské činnosti.

  • Poskytujeme knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby
  • Podílíme se na přípravě koncepčních, metodických materiálů pro funkční rozvoj zdravotnických knihoven
  • Provádíme, vyhodnocujeme a zpřístupňujeme výsledky průzkumů a statistických šetření – Statické ukazatele knihoven a informačních zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR
  • Aktualizujeme a vydáváme Adresář zdravotnických knihoven


Statistiky za rok 2023

Sběr dat pro statistiky provádíme pomocí on-line aplikace   

Výklad ukazatelů 2023 PDF

Dopis PDF

Souhlas s poskytnutím dat – statistiky PDF

Souhlas s poskytnutím dat – adresář PDF

Metodické řízení a koordinace sběru dat:  

V případě dotazů se obracejte na:  Bc. Vladimíra Procházková  prochazkova@nlk.cz  296 335 937