National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Methodology and Statistics

Statistika

V souladu se Statutem vykonáváme odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické a poradenské činnosti.

  • Poskytujeme knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby
  • Podílíme se na přípravě koncepčních, metodických materiálů pro funkční rozvoj zdravotnických knihoven
  • Provádíme, vyhodnocujeme a zpřístupňujeme výsledky průzkumů a statistických šetření – Statické ukazatele knihoven a informačních zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR
  • Aktualizujeme a vydáváme Adresář zdravotnických knihoven

Statistiky za rok 2019

Sběr dat pro statistiky provádíme pomocí on-line aplikace   

Výklad ukazatelů 2019

Dopis 

Souhlas s poskytnutím dat – statistiky

Souhlas s poskytnutím dat – adresář

Metodické řízení a koordinace sběru dat:  

V případě dotazů se obracejte na:  PhDr. Eva Valdmanová  valdmano@nlk.cz  296 335 937