Časopisy OVI

Odebírané v roce 2023


A REPORT

AD NOTAM

APPEL SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘÚ ČR

ARCHIVNÍ ČASOPIS

BAZÉN A SAUNA

BULLETIN ADVOKACIE

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

BULLETIN SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČR

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

D TEST

DANĚ A ÚČETNICTVÍ BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

DANĚ, ÚČETNICTVÍ -VZORY A PŘÍPADY

DERMATOLOGIE PRO PRAXI

EKONOM

EURO

HYGIENA

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE

JURISPRUDENCE

MEDICAL TRIBUNE

MEDICÍNA PRO PRAXI

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MZDOVÁ ÚČETNÍ

NEUROLOGIE PRO PRAXI

ONKOLOGIE

PEDIATRIE PRO PRAXI

PORADCE

PORADCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

POTRAVINÁŘSKÁ REVUE

POTRAVINÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

PRÁCE A MZDA

PRÁCE MZDY ODVODY BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

PRAKTICKÉ LÉKARENSTVÍ

PRÁVNÍ RÁDCE

PRÁVNÍ ROZHLEDY

PRÁVNÍK

PROFI MEDICÍNA (Ze Zdravotnictví)

PRÚVODCE (dříve Personální servis)

PSYCHIATRIE PRO PRAXI

REFLEX

REPORTÉR MAGAZÍN

RESPEKT

ROMANO VODI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOUDNÍ ROZHLEDY

SPRÁVNÍ PRÁVO

STATISTIKA A MY

TEMPUS MEDICORUM

TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE

TÝDEN

TÝDENÍK ECHO

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY V NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACI

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ

UROLOGIE PRO PRAXI

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČR

VĚDA A VÝZKUM

VEŘEJNÁ SPRÁVA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VYBRANÁ JUDIKATURA Z OBLASTI OBČANSKÉHO, OBCHODNÍHO A PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKONY

ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

ZPRAVODAJ CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

1000 ŘEŠENÍ