Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

UZAVŘENÍ NLK PRO VEŘEJNOST

Na základě vyhlášení nouzového stavu je knihovna do odvolání uzavřena pro veřejnost a jsou omezeny přímé služby.

VÍCE INFORMACÍ

Informace o provozu knihovny v době uzavření

Na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu prevence šíření COVID-19 je do odvolání omezen provoz Národní lékařské knihovny pro veřejnost.

Zachovány jsou služby poskytované online nebo vzdáleně:

  • Online registrace uživatelů a online prodlužování platnosti registrace
  • Poskytování vzdálených knihovnicko-informačních služeb:
  • Online služby a vzdálený přístup k on-line zdrojům
  • Telefonické a písemné poskytování informací od 9:00 do 15:00

Íčko, Knihy, Časopisy
602 493 968

nml@nlk.cz

Rešerše
606 694 699

reserse@nlk.cz

Omezeny jsou všechny služby, při kterých dochází k fyzickému kontaktu:

  • Výpůjční služby
    Pokud je to možné, prosím, prodlužujte si své výpůjčky buď ve svém uživatelském kontě, emailem (prolong@nlk.cz)
  • Reprografické služby
  • Semináře, školení
  • Přesunuty jsou také všechny hromadné akce pořádané knihovnou