Projekty

Realizujeme a podílíme se na řadě projektů

Aktuální projekty

V programu VISK 2 MK ČR – Vyhledávání zdravotnických informací pro lékařské i nelékařské profese v odlišných vyhledávacích prostředích. Kvalitní zdroje o zdraví a nemoci pro občana.

V programu VISK 7 MK ČR – Reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu Národní lékařské knihovny VIII.

Projekty s účastí NLK

Archiv realizovaných projektů.