Národní a mezinárodní spolupráce

Archivace periodik v Digitální knihovně NLK

Spolupracujeme s nakladateli odborných biomedicínských periodik v oblasti dlouhodobé archivace plných textů v Digitální knihovně NLK.

Aktuální seznam spolupracujících nakladatelů:

 • Ambit Media
 • Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
 • Aprofema
 • Česká akupunkturistická společnost ČLS JEP
 • Česká akustická společnost
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká společnost HPB chirurgie
 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Českomoravská psychologická společnost
 • EuroMISE
 • Medica Healthworld
 • Facta Medica
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK Praha
 • LORM – Společnost pro hluchoslepé
 • Medakta
 • Medical Tribune CZ
 • Mediprax CB
 • MeDitorial
 • MUDr. Jaroslav Jeníček
 • Nemocnice České Budějovice
 • Osveta
 • Promediamotion
 • Rekesh Comp
 • Remedia
 • Sdružení SCAN
 • Solen
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Státní zdravotní ústav
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ústav státu a práva AV ČR
 • Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii

Přebírání obálek a anotací

NLK jako člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků může bezplatně přebírat kopie obálek, anotací a dalších dokumentů z webových stránek spolupracujících organizací. Pro integraci obálek a obsahů do portálu Medvik používáme systém ObalkyKnih.cz