Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Dokumentační centrum WHO

whoNLK je od roku 1992 z pověření Ministerstva zdravotnictví národním dokumentačním centrem Světové zdravotnické organizace (WHO)

  • získává, bibliograficky zpracovává a zpřístupňuje dokumenty WHO v systému MEDVIK
  • propaguje publikace WHO
  • spolupracuje při vydávání dokumentů WHO v češtině

Program evropské zdravotní strategie:

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí


Vybrané publikace WHO/Europe

The relationship between psychosocial risk factors and health outcomes of chronic diseases: a review of the evidence for cancer and cardiovascular diseases

The relationship between psychosocial risk factors and health outcomes of chronic diseases: a review of the evidence for cancer and cardiovascular diseases

PIKHART, Hynek a Jitka PIKHARTOVA

Copenhagen: World Health Organization, 2015

ISBN 978-92-890-5083-8


Using price policies to promote healthier diets

Using price policies to promote healthier diets

WORLD HEALTH ORGANIZATION

World Health Organization, 2015

ISBN 978-92-890-5082-1


European facts and the “Global status report on violence prevention 2014”

European facts and the “Global status report on violence prevention 2014”

MITIS, Francesco, Dinesh SETHI, Vittoria CRISPINO a Gauden GALEA

Copenhagen: World Health Organization, 2014

ISBN 978-92-890-5073-9


Human health in areas with industrial contamination

Human health in areas with industrial contamination

MUDU, Pierpaolo, Benedetto TERRACINI a Marco MARTUZZI

Copenhagen: World Health Organization, 2014

ISBN 978-92-890-5005-0


Realizing our vision: report ot the regional director on the work of WHO in the European Region in 2012-2013Realizing our vision: report ot the regional director on the work of WHO in the European Region in 2012-2013

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2014

ISBN: 978-92-890-5011-1; 978-92-890-5017-3


Návod na vyhledání dokumentů WHO v portálu Medvik 

WHOLIS – databáze knihovny WHO

WHO IRIS – repozitář WHO