Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Systém Medvik

system-medvik

NLK provozuje knihovní informační systém Medvik – Medicínská virtuální knihovna. Systém je knihovnám poskytován formou outsourcingu a je centrálně provozován v datovém centru NLK.

Do systému Medvik jsou zapojené následující instituce:

Národní lékařská knihovna info katalog novinky

Oddělení vědeckých inf. při MZ ČR info katalog novinky

Institut klinické a experimentální medicíny info katalog novinky

Krajská zdravotní a.s. (Masarykova nemocnice Ústí n. Labem, Děčín, Teplice, Chomutov, Most) info katalog

Medicínský Index, o.p.s.  info katalog novinky

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů info katalog novinky

Oblastní nemocnice Náchod a.s. info katalog novinky

Státní ústav pro kontrolu léčiv info

Ústav hematologie a krevní transfuze info katalog novinky


NLK je oprávněna jako držitel generální licence poskytovat bezplatně práva k užívání systému pro všechny zdravotnické knihovny ČR. Jádro systém Medvik bylo vyvinuto jako dílčí cíl řešení projektu MŠMT LI200023 Medvik – medicínská virtuální knihovna – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum v medicíně. Producentem SW jádra systému (KIS DAWINCI) je společnost SVOP s.r.o.

Systém Medvik kompletně pokrývá všechny důležité informační toky a procesy knihovny, informačního pracoviště nebo jiné informační instituce. Aplikační moduly zabezpečují mimo jiné následující oblasti:

  • Akvizice, katalogizace, autority
  • Výpůjční protokol, cirkulace, MVS, MMVS, DDS
  • Správa seriálů, správa fondů
  • Evidence publikační činnosti
  • Administrace nastavení, audit, statistiky
  • Z39.50 Server / klient, OAI-PMH server
  • Integrace tezauru MeSH

Způsob integrace instituce závisí vždy na konkrétních potřebách. Není samozřejmě nutné využívat všechny moduly systému, ale pouze ty, které mají prioritu a které lze personálně zabezpečit. Práce se systémem je intuitivní a z našich zkušeností vyplývá, že i knihovna s malým počtem pracovníků dokáže plně využívat jeho možností. Samozřejmostí pro všechny zapojené instituce je kompletní metodická, uživatelská a technická podpora ze strany NLK. Implementace systému trvá obvykle 1-2 měsíce.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V případě dotazů se obracejte na:    medvik@nlk.cz  296 335 940