Systém Medvik

system-medvik

NLK provozuje knihovní informační systém Medvik – Medicínská virtuální knihovna. Systém je knihovnám poskytován jako služba a je centrálně provozován v datovém centru NLK.

Do systému Medvik jsou zapojené následující instituce:

Národní lékařská knihovna info katalog novinky

Oddělení vědeckých inf. při MZ ČR info katalog novinky

Institut klinické a experimentální medicíny info katalog novinky

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví info katalog novinky

Krajská zdravotní a.s. (Masarykova nemocnice Ústí n. Labem, Děčín, Teplice, Chomutov, Most) info katalog

Medicínský Index, o.p.s.info katalog novinky

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů info katalog novinky

Oblastní nemocnice Náchod a.s. info katalog novinky

Psychiatrická nemocnice Brno info katalog

Státní ústav pro kontrolu léčiv info katalog

Ústav hematologie a krevní transfuze info katalog novinky


NLK je oprávněna jako držitel generální licence poskytovat bezplatně práva k užívání systému pro všechny zdravotnické knihovny ČR. Jádro systém Medvik bylo vyvinuto jako dílčí cíl řešení projektu MŠMT LI200023 Medvik – medicínská virtuální knihovna – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum v medicíně. Producentem SW jádra systému (KIS DAWINCI) je společnost SVOP s.r.o.

Systém Medvik kompletně pokrývá všechny důležité informační toky a procesy knihovny, informačního pracoviště nebo jiné informační instituce. Aplikační moduly zabezpečují mimo jiné následující oblasti:

Způsob integrace instituce závisí vždy na konkrétních potřebách. Není samozřejmě nutné využívat všechny moduly systému, ale pouze ty, které mají prioritu a které lze personálně zabezpečit. Práce se systémem je intuitivní a z našich zkušeností vyplývá, že i knihovna s malým počtem pracovníků dokáže plně využívat jeho možností. Samozřejmostí pro všechny zapojené instituce je kompletní metodická, uživatelská a technická podpora ze strany NLK. Implementace systému trvá obvykle 1-2 měsíce.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V případě dotazů se obracejte na:    medvik@nlk.cz  296 335 925