Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Aktualizace 2017 – statistika

V aktualizaci 2017 přibylo  6.581 nových termínů (deskriptorů, nepreferovaných konceptů, viz odkazů, definic).

Seznam nových hesel (anglicky)

Seznam důležitých změn (anglicky)

Český překlad Anglický originál Rozdíl
Hlavní deskriptory (preferované koncepty) 28 472 28 472 0
Nepreferované koncepty 10 554 25 461 14 907
Viz odkazy 29 157 61 422 32 265
Definice 5 496 30 156 24 660
Celkem 73 679 145 511 71832