Návod pro online formulář

Pro práci s aplikací není nutno instalovat žádný program, pracuje se pouze s běžným webovým prohlížečem.

1. Přihlášení do on-line aplikace

Přihlašovací stránka je na adrese https://www.medvik.cz/sk/

Pro vstup do formulářů příslušného pracoviště je nutno zadat uživatelské jméno (login) a heslo, který Vám byl zaslán v e-mailu.

2. Editace a předání dat

Formulář pro vyplnění statistických údajů instituce za vykazovaný rok naleznete v záložce Statistika instituce.

Po prvním otevření formuláře mohou být některé základní údaje o pracovišti (např. jméno pracovníka, telefon) předvyplněny z adresáře NLK. Tyto údaje je nutno zkontrolovat a v případě potřeby opravit. Pro editaci a pohyb mezi poli formuláře platí obdobná pravidla a klávesy jako v jiných editačních programech. Při zadávání dat do jednotlivých polí se zobrazí výklad tohoto ukazatele.

Formulář není nutno vyplnit najednou, nezbytné je však vždy po jakékoliv změně formulář odeslat. Pouze při odeslání se data z formuláře zapíší do databáze a nedojde k jejich ztrátě při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

Po odeslání formulář vytiskněte, potvrzený „Roční výkaz“ a „Souhlas s poskytnutím dat“ zašlete poštou na adresu NLK.

V menu po levé straně si můžete prohlédnout statistiky za minulá období.

3. Odhlášení z aplikace

Po skončení nebo při jakémkoliv delším přerušení práce se z aplikace odhlaste.