Časopisy OVI

Odebírané v roce 2024


A REPORT

AD NOTAM

APPEL SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘÚ ČR

ARCHIVNÍ ČASOPIS

BAZÉN A SAUNA

BULLETIN ADVOKACIE

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

BULLETIN SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČR

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

D TEST

DANĚ A ÚČETNICTVÍ BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

DANĚ, ÚČETNICTVÍ -VZORY A PŘÍPADY

DERMATOLOGIE PRO PRAXI

EKONOM

HYGIENA

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE

JURISPRUDENCE

MEDICAL TRIBUNE

MEDICÍNA PRO PRAXI

MZDOVÁ ÚČETNÍ

NEUROLOGIE PRO PRAXI

ONKOLOGIE

PEDIATRIE PRO PRAXI

PORADCE

PORADCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

POTRAVINÁŘSKÁ REVUE

POTRAVINÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

PRÁCE A MZDA

PRÁCE MZDY ODVODY BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

PRAKTICKÉ LÉKARENSTVÍ

PRÁVNÍ RÁDCE

PRÁVNÍ ROZHLEDY

PRÁVNÍK

PROFI MEDICÍNA (Ze Zdravotnictví)

PRÚVODCE (dříve Personální servis)

PSYCHIATRIE PRO PRAXI

RESPEKT

ROMANO VODI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOUDNÍ ROZHLEDY

SPRÁVNÍ PRÁVO

STATISTIKA A MY

TEMPUS MEDICORUM

TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY V NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACI

UROLOGIE PRO PRAXI

VĚDA A VÝZKUM

VEŘEJNÁ SPRÁVA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKONY

ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

ZPRAVODAJ CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

1000 ŘEŠENÍ