Časopisy OVI

Odebírané v roce 2020


A REPORT

APPEL SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘÚ ČR

ARCHIVNÍ ČASOPIS

BAZÉN A SAUNA

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

BULLETIN SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČR

CLO DOUANE

D TEST

DANĚ A ÚČETNICTVÍ BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

DANĚ, ÚČETNICTVÍ -VZORY A PŘÍPADY

DENÍK N

DERMATOLOGIE PRO PRAXI

EGOVERNMENT

ECHO-INFORMACE O EVROPSKÉM VÝZKUMU, VÝVOJI A  INOVACÍCH

EKONOM

EKONOMIE VE ZDRAVOTNICTVÍ

EURO

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW

FAKTOR S

HYGIENA

INFORMACE PRO LÉKAŘSKOU PRAXI

INOVACE

INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE

JURISPRUDENCE

MEDICAL TRIBUNE

MEDICÍNA PRO PRAXI

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

MODERNÍ ŘÍZENÍ

MZDOVÁ ÚČETNÍ

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ

NEUROLOGIE PRO PRAXI

OBEC § FINANCE

ONKOLOGIE

PEDIATRIE PRO PRAXI

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

PORADCE

PORADCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

POTRAVINÁŘSKÁ REVUE

PRÁCE A MZDA

PRÁCE MZDY ODVODY BEZ CHYB, POKUT A PENÁLE

PRAKTICKÉ LÉKARENSTVÍ

PRÁVNÍ RÁDCE

PRÁVNÍ ROZHLEDY

PRÁVNÍK

PROFI MEDICÍNA (Ze Zdravotnictví)

PRÚVODCE (dříve Personální servis)

PSYCHIATRIE PRO PRAXI

REFLEX

REPORTÉR MAGAZÍN

RESPEKT

ROMANO VODI

SBÍRKA SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ A STANOVISEK

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOUDNÍ JUDIKATURA Z OBLASTI OBČANSKÉHO, OBCHODNÍHO A PRACOVNÍHO PRÁVA

SOUDNÍ ROZHLEDY

SPRÁVNÍ PRÁVO

STATISTIKA A MY

TERAPIE

TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE

TÝDEN

TÝDENÍK ECHO

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY V NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACI

ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ

UROLOGIE PRO PRAXI

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK ČR

VĚDA A VÝZKUM

VEŘEJNÁ SPRÁVA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VŠUDYBYL

WHO DRUG INFORMATION

ZÁKONY

ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

1000 ŘEŠENÍ