Nabídkové seznamy

Vyřazené publikace knihovny OVIKontaktní osoba:   PhDr. Michal Glykner

Tel:  224 972 248    E-mail:  glykner@nlk.cz

Odběr publikací je možný po předchozí domluvě na adrese:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Praha 2, Palackého nám. 4, OVI-knihovna