Rešerše OVI

Rešerše OVI jsou poskytovány pouze pracovníkům MZ ČR.

V případě dotazů se obracejte na:  Mgr. Jana Chlanová  Jana.chlanova@nlk.cz  224 972 713

Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.


Objednávka

Objednávám níže uvedenou rešerši a prohlašuji, že získané plné texty jsou pro moji osobní potřebu, nebo pro potřebu koncového uživatele a že mohu doložit Prohlášení uživatele ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), oddíl 2, par. 30 - Volná užití.


Uveďte celé jméno a název pracoviště (školy)
Pokud nemáte, vyplňte X

Zadání rešerše

Prosíme, uveďte všechny podrobnosti.


Prosíme, uvádějte v celých větách.
Uveďte rozmezí let
Použijte pro případné upřesnění objednávky


Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.