Užitečné odkazy OVI

Státní správa

Armáda České republiky Ministerstvo obrany
Kancelář prezidenta republiky
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud České republiky
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna
Senát Parlamentu České republiky
Úřad vlády České republiky
Úřady a instituce v ČR – Státní správa
ARES Administartivní registr ekonomických subjektů
Archiv hlavního města Prahy
Celní správa ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Česká inspekce životního prostředí
Česká národní banka
Český metrologický institut
Grantová agentura
Hygienická stanice hl.m.Prahy
Informační centrum OSN v Praze
Státní úřad inspekce práce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv
Technologické centrum AV ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav mezinárodních vztahů Praha
Veřejná správa online

Právo

Accueil Legifrance francouzský právní server
Acces to Law britské právní zdroje
Case-law collection(s) search vyhledávání v European Convention on Human Rights Control bodies
Česká advokátní komora
Duke Journal of Comparative & International Law
Epravo český právní server
EUR-Lex European Union law právo Evropské unie
Venables legal Resources právní informace na internetu – rozcestník
PublicLegal velmi rozsáhlý portál s mnoha způsoby vyhledávání právních informací
Juristic.cz první český informační a publikační právnický server
Knihovna Kongresu USA
Ochranné známky
Sagit nakladatelství
Sbírka předpisů České republiky
Zákony pro lidi Sbírka zákonů České republiky a Mezinárodní smlouvy
Soudcovská unie
Soudní dvůr Evropské unie
Další odkazy na Evropský soudní dvůr
– – –Fakta a čísla o EU
– – –Evropská unie
– – –Euroskop
Ústav státu a práva
Vzory.cz Vzory smluv a podání pro každého

Evropská unie

Evropská unie hlavní stránka v češtině
European union hlavní stránka v angličtině
EUROskop
Eurostat
Evropská investiční banka
Evropská rada
Evropský parlament
Evropský účetní dvůr
Komise EU
Komise EU – Česká republika
Oficiální dokumenty
Soudní dvůr EU
Vydavatelství EU
Zaměstnání v orgánech EU

OECD

OECD – hlavní stránka
Stálá mise ČR při OECD
Statistiky
Další přístupy ke statistikám OECD
– – –Statistics News Releases
– – –OECDiLibrary
– – –Publications and statistics

Zdravotnické informace

Coronavirus Update aktuální statistiky týkající se SARS-CoV-2
Česká alzheimerovská společnost
Česká lékařská komora
Česká asociace pro vzácná onemocnění
Česká lékařská společnost JEP (ČLS)
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS
Férová nemocnice práva pacientů
Healthfinder free guide to reliable health information
Hygienické stanice
Help katalog lékařů a zdravotnických zařízení
Lékárna.cz informace o volně prodejných lécích, přírodních léčivech, nemocech či jejich příznacích, rozcestník
Liga proti rakovině
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Moje zdraví
Můj důchod bydlení a služby pro seniory
Naděje – komplexní domácí péče
Národní lékařská knihovna
Ombudsman pro zdraví
Onkoportál vyhledávač ověřených onkologických informací
Psychoportál informace o poskytovatelích služeb péče o lidi s duševními problémy
RISCON pracovní zdraví a bezpečnost
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZÚ – Státní zdravotní ústav
Svaz pacientů České republiky
U.S. National Library of Medicine
ÚZIS – Ústav zdrvotnických informací a statistiky ČR
Vitalia
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotnické právo právní linka
Zdrav.cz zdravotnický portál
Zdravotní pojišťovny
ZUBY.CZ portál

Ministerstva zdravotnictví ve světě

BELGIE
FINSKO
FRANCIE
IRSKO
ISLAND
ITÁLIE
JAPONSKO
LUCEMBURSKO
NIZOZEMÍ
NĚMECKO
POLSKO
PORTUGALSKO
RAKOUSKO
RUMUNSKO
RUSKO
ŘECKO
SLOVINSKO
SLOVENSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
TURECKO
UKRAJINA
USA
VELKÁ BRITÁNIE
Wikipedie odkazy na MZ dalších zemí