Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

UZAVŘENÍ NLK PRO VEŘEJNOST

Na základě vyhlášení nouzového stavu je knihovna do odvolání uzavřena pro veřejnost a jsou omezeny přímé služby.

VÍCE INFORMACÍ

Užitečné odkazy OVI

Státní správa

Armáda České republiky Ministerstvo obrany
Kancelář prezidenta republiky
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud České republiky
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna
Senát Parlamentu České republiky
Úřad vlády České republiky
Úřady a instituce v ČR – Státní správa
ARES Administartivní registr ekonomických subjektů
Archiv hlavního města Prahy
Celní správa ČR
Česká inspekce životního prostředí
Česká národní banka
Český metrologický institut
Grantová agentura
Hygienická stanice hl.m.Prahy
Informační centrum OSN v Praze
Státní úřad inspekce práce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Veřejná správa online

Právo

Accueil Legifrance francouzský právní server
Case-law collection(s) search vyhledávání v European Convention on Human Rights Control bodies
Duke Journal of Comparative & International Law
Epravo český právní server
EUR-Lex European Union law právo Evropské unie
Free Legal Information for Individuals, maintained by Delia Venables právní informace na internetu – rozcestník
Internet Legal Resource Guide velmi rozsáhlý portál s mnoha způsoby vyhledávání právních informací
j u r i s t i c .cz první český informační a publikační právnický server
Journal of Information, Law & Technology
Knihovna Kongresu USA
Ochranné známky
Sagit
SBÍRKA PŘEDPISŮ
Sbírka zákonů České republiky
The Court of Justice of the European Communities
The International Centre for Commercial Law (Soudní dvůr Evropské unie)
Vzory.cz Vzory smluv a podání pro každého

Evropská unie

Agenda of the EU institutions
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Committee of the Regions – European Union výbor EU pro regiony
CONSILIUM Evropská rada
Curia Court of Justice and First Instance
E U R O
ECLAS Central Library – Reseaubib Catalogue – Bibliotheque centrale
EIB Evropská investiční banka
Europa @ Internet
Europa hlavní server
European Commission Evropská komise – informační server
EUROskop
Eurostat – statistical office of the european commission
Informační mapa Evropské unie – Česká republika delegace Evropské komise v ČR
Office for Official Publications of the European Communities
Phare Ministerstvo financí České republiky
Policies of the European Union politika EU
Task Force for the Accession Negotiations Úkolová skupina pro jednání o přistoupení
Technology centre Technologické centrum se zabývá komerčním využitím výsledků výzkumu a vývoje technologií
The court of auditors – Evropský účetní dvůr
The European Commission, Official Documents
The European Commission’s Phare Programme program Phare
The multilingual Web service of the European Parliament

OECD

OECD – hlavní stránka
Stálá mise ČR při OECD

Zdravotnické informace

Alergie Odborné stránky o alergii a astmatu
Vladimíra Bošková – blog
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP (ČLS)
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS
Healthfinder free guide to reliable health information
Emory MedWeb – medicínský portál na univerzité v Emory
Help – Katalog lékařů a zdravotnických zařízení
Katalog Medica info – vydavatel “Katalogu zdravotnických potřeb a jejich dodavatelů v ČR”
Lékárna.cz Můžete si moci vyhledat informace o volně prodejných lécích, přírodních léčivech, nemocech či jejich příznacích, rozcestník
Liga proti rakovině
MediClub
Národní lékařská knihovna
Oborová brána tech (dříve Portál STM – Science, Technology, Medicine)
Pracovní zdraví a bezpečnost
Praktický slovník medicíny
RemediaMedNet stránky internetových novin pro zdravotníky i veřejnost
Seznam zdravotních výkonů
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv
U.S. National Library of Medicine
ZdravCentra – Krajská centra zdravotní péče
Zdrav.cz zdravotnický portál
Zdravotní pojišťovny
ZUBY.CZ portál

Ministerstva zdravotnictví ve světě

BELGIE
DÁNSKO – Ministry of the Interior and Health
FINSKO – Ministry of Social Affairs and Health
FRANCIE
IRSKO – Department of Health and Childern
ISLAND
ITÁLIE
JAPONSKO
LUCEMBURSKO
NIZOZEMÍ
NĚMECKO
NORSKO
POLSKO
PORTUGALSKO
RAKOUSKO
RUMUNSKO
RUSKO
ŘECKO
SLOVINSKO
SLOVENSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
TURECKO
UKRAJINA
VELKÁ BRITÁNIE