Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Uchováme a zpřístupňujeme fond české lékařské a zdravotnické literatury a výběrový fond zahraniční literatury.

Knihovní Katalog

Knihovní katalog je zpřístupněn v portálu Medvik. V něm můžete najít konkrétní knihu nebo časopis z fondu NLK. info

Vyhledávač v e‑zdrojích SUMMON

Summon je centrální vyhledávač v předplacených a volných odborných databázích elektronických dokumentů, prostřednictvím kterého můžete vyhledávat z jednoho místa.

Databáze článků

Databáze je přístupná v portálu Medvik a obsahuje národní lékařskou bibliografii prací vydaných na území ČR a práce českých autorů vydané v zahraničí. info

Licencované databáze a e‑knihy

Přístup do jednotlivých předplacených online databází s aktuální odbornou literaturou, citačních rejstříků, archivů elektronických časopisů, e-knih a dalších elektronických informačních zdrojů. info

Portál e‑zdrojů

Portál e-zdrojů je zaměřen na vyhledávání časopisů a e-knih. Zjistit můžete dostupnost dokumentů v online zdrojích nebo hledat časopisy a e-knihy na určité téma. Info

Digitální knihovna

Digitální knihovna NLK Kramerius obsahuje digitalizované plné texty lékařských publikací jako například staré tisky, časopisy, monografie a jiné. info

Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím NLK

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždycky a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.

Vytváříme speciální kolekce, sbírky a publikace

Doporučená literatura

Připravujeme pro vás aktuální seznamy dostupných titulů dle jednotlivých oborů

MedLike – Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Vytváříme webový portál na podporu zdravotní gramotnosti, jehož hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. info

Publikace NLK

Vydáváme vlastní publikace jako například e-časopis Lékařská knihovna, Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

WHO knihovna

Vytváříme a zpřístupňujeme sbírku dokumentů vydaných Světovou zdravotnickou organizací.

Zdravotnické muzeum

Vytváříme a zpřístupňujeme sbírku lékařských a chirurgických nástrojů od 17. století do současnosti a hmotné památky i dokumenty vývoje všech oborů medicíny a dějin zdravotní péče v českých zemích. info