Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Zdroje o zdraví a nemocech pro občany

Připravujeme webové stránky určené pro laiky, které budou zpřístupňovat vybrané důvěryhodné zdroje

Zdraví

Nemoci

NLK se řadí mezi veřejné specializované knihovny v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Naše fondy a služby jsou přístupné všem uživatelům. V souladu s posláním rozvíjet a zkvalitňovat přístup k informačním zdrojům prostřednictvím moderních knihovnicko-informačních služeb, podporujeme informační a zdravotní gramotnost občana.

Informačně – zdravotní gramotnost je vymezena jako soubor schopností, které jsou nezbytné pro rozpoznání informační potřeby po zdravotnické informaci, identifikovat vhodné informační zdroje a využít je pro vyhledání relevantních informací, zhodnotit kvalitu informací a jejich využitelnost pro danou situaci, analyzovat tyto informace, porozumět jim a využít je ke správnému rozhodnutí o svém zdraví [1].

radce

[1] MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION, 2003. Health information literacy definitions. MLANET [online]. MLA [cit. 2012-03-23]. Dostupný z: http://www.mlanet.org/resources/healthlit/define.html.