Zkratky

Seznam používaných zkratek

BMČ – Bibliographia medica Čechoslovaca ČIS – Česká informační společnost ČSZIVI ČLS JEP – Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně EAHIL – The European Association for Health Information and Libraries KLK – Klub lékařských knihoven MeSH – Medical Subject Headings NLK – Národní lékařská knihovna NML – National Medical Library REGLEK – Konzultační skupiny pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR při NLK SDRUK – Sdružení knihoven ČR SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků VISK – Veřejné informační služby knihoven VISZ – Veřejné informační služby ve zdravotnictví WHO – World Health Organization