Zkratky

Seznam používaných zkratek

BMČ – Bibliographia medica Čechoslovaca
ČIS – Česká informační společnost
ČSZIVI ČLS JEP – Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
EAHIL – The European Association for Health Information and Libraries
KLK – Klub lékařských knihoven
MeSH – Medical Subject Headings
NLK – Národní lékařská knihovna
NML – National Medical Library
REGLEK – Konzultační skupiny pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR při NLK
SDRUK – Sdružení knihoven ČR
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků
VISK – Veřejné informační služby knihoven
VISZ – Veřejné informační služby ve zdravotnictví
WHO – World Health Organization