Oddělení

Oddělení / úsek / agenda Odpovědný pracovník Lokace (budova, patro, místnost) Telefon Email (@ nlk.cz)
Ředitelka NLK PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. Sokolská 54, 4.p. 404 296 335 943 helena.bouzkova
Sekretariát, personalistika Ing. Petra Smrčková Sokolská 54, 4.p. 403 296 335 943 petra.smrckova
Odbor ekonomicko-provozní činnosti (OE) Ing. Bc. Kateřina Žďárská Sokolská 54, 4.p. 401 296 335 942 katerina.zdarska
Ekonomické oddělení (EKO) Eva Baráčková Sokolská 54, 3.p. 301 296 335 931 eva.barackova
Pokladna Kateřina Žďárská Sokolská 54, 3.p. 301 296 335 931 zdarska2
Mzdová účtárna Jaroslava Marušková Sokolská 54, 4.p. 410 296 335 946 jaroslava.maruskova
Oddělení správy počítačové sítě a budov (SPS) Ing. Miloš Hřebejk Sokolská 54, 3.p. 302 296 335 947 725 692 166 milos.hrebejk
Správce sítě Václav Kaška, DiS. Sokolská 54, 3.p. 304 296 335 945 vaclav.kaska
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS) PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Sokolská 54, 4.p. 408 296 335 932 eva.lesenkova
Oddělení informačních a speciálních služeb (ISS) Mgr. Adam Kolín Sokolská 54, 3.p. 305 296 335 949 adam.kolin
Rešeršní služby Sokolská 54, 1.p. 107 296 335 949

296 335 918

reserse
Referenční služby Sokolská 54, 1.p. 105 296 335 900 nml
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba Alena Štiborová Sokolská 54, 3.p. 307 296 335 915 ill
Oddělení dokumentových služeb (DOS)           Bc. Vladimíra Procházková Sokolská 54, 1.p. 109 296 335 937 602 493 968 vladimira.prochazkova
Objednávky xero služba Sokolská 31, 1.p. 40 296 335 986 objxero
Meziknihovní výpůjční služba Taťána Šetinová Sokolská 54, 1.p. 110 296 335 983 mvs
Čítárna a výpůjčky časopisů služba Sokolská 31, 1.p. 40 296 335 986 602 431 886 citarna
Výpůjčky knih služba Sokolská 54, 1.p. 104 296 335 910 602 370 024 prolong
Odbor doplňování, zpracování a správy fondů (OF) Mgr. Filip Kříž Sokolská 54, 4.p. 409 296 335 925 filip.kriz
Oddělení zpracování fondů (ZPF) Mgr. Michaela Opatrná Sokolská 54, 2.p. 205 296 335 923 michaela.opatrna
Souborné katalogy PhDr. Lenka Ptáčková Sokolská 54, 2.p. 208 296 335 948 lenka.ptackova
Oddělení věcného popisu a tezauru MeSH (VEP) PhDr. Radana Kodetová Sokolská 54, 2.p. 201 296 335 928 radana.kodetova
Oddělení doplňování a správy fondů (DSF)

PhDr. Štěpánka Fremutová

Sokolská 31, 2.p. 34 296 335 990 stepanka.fremutova
Vazba dokumentů Ilona Rozehnalová Sokolská 31, 3.p. 28 296 335 992 602 589 534 ilona.rozehnalova
Oddělení knihovních aplikací a digitalizace (KAP) Mgr. Ondřej Horsák Sokolská 54, 4.p. 409 296 335 940 ondrej.horsak
Zdravotnické muzeum (MUZ) Mgr. Šimon Krýsl Sokolská 54, nádvorní domek 296 335 964 296 335 963 simon.krysl
Oddělení vědeckých informací při MZ ČR (OVI) Mgr. Jana Chlanová Palackého nám. 4, Praha 2, 1. suterén 224 972 713 fax: 224 972 713 jana.chlanova
Vrátnice Sokolská 54 Sokolská 54, přízemí 296 335 911