Oddělení

Oddělení / úsek / agenda
Odpovědný pracovník
Lokace (budova, patro, místnost)
Telefon Email (@ nlk.cz)
Ředitelka NLK
PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.
Sokolská 54, 4.p. 404 296 335 943 helena.bouzkova
Sekretariát, personalistika
Ing. Petra Smrčková
Sokolská 54, 4.p. 403 296 335 943 petra.smrckova
Odbor ekonomicko-provozní činnosti (OE)
Ing. Bc. Kateřina Žďárská
Sokolská 54, 4.p. 401 296 335 942 katerina.zdarska
Ekonomické oddělení (EKO)
Eva Baráčková
Sokolská 54, 3.p. 301 296 335 931 eva.barackova
Pokladna
Jindřiška Palmová
Sokolská 54, 3.p. 301 296 335 931 jindriska.palmova
Mzdová účtárna
Jaroslava Marušková
Sokolská 54, 4.p. 410 296 335 946 jaroslava.maruskova
Oddělení správy počítačové sítě a budov (SPS)
Ing. Miloš Hřebejk
Sokolská 54, 3.p. 302 296 335 947
725 692 166
milos.hrebejk
Správce sítě
Václav Kaška, DiS.
Sokolská 54, 3.p. 304 296 335 945 vaclav.kaska
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS)
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Sokolská 54, 4.p. 408 296 335 932 eva.lesenkova
Oddělení informačních a speciálních služeb (ISS)
Mgr. Adam Kolín
Sokolská 54, 3.p. 305 296 335 949 adam.kolin
Rešeršní služby Sokolská 54, 1.p. 107 296 335 949

296 335 918

reserse
Referenční služby Sokolská 54, 1.p. 105 296 335 900 nml
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Alena Štiborová
Sokolská 54, 3.p. 307 296 335 915 ill
Oddělení dokumentových služeb (DOS)
PhDr. Eva Valdmanová
Sokolská 54, 1.p. 109 296 335 937
602 493 968
eva.valdmanova
Objednávky xero
služba
Sokolská 31, 1.p. 40 296 335 986 objxero
Meziknihovní výpůjční služba
Taťána Šetinová
Sokolská 54, 1.p. 110 296 335 983 mvs
Čítárna a výpůjčky časopisů
služba
Sokolská 31, 1.p. 40 296 335 986
602 431 886
citarna
Výpůjčky knih
služba
Sokolská 54, 1.p. 104 296 335 910
602 370 024
prolong
Odbor doplňování, zpracování a správy fondů (OF)

Mgr. Filip Kříž

Sokolská 54, 2.p. 205 296 335 925 filip.kriz
Oddělení zpracování fondů (ZPF) Sokolská 54, 2.p. 207 296 335 927
Souborné katalogy
PhDr. Lenka Ptáčková
Sokolská 54, 2.p. 208 296 335 948 lenka.ptackova
Oddělení věcného popisu a tezauru MeSH (VEP)
PhDr. Radana Kodetová
Sokolská 54, 2.p. 201 296 335 928 radana.kodetova
Oddělení doplňování a správy fondů (DSF)
PhDr. Ludmila Štěpánková
Sokolská 31, 2.p. 34 296 335 990 ludmila.stepankova
Vazba dokumentů
Ilona Rozehnalová
Sokolská 31, 3.p. 28 296 335 992
602 589 534
ilona.rozehnalova
Oddělení knihovních aplikací a digitalizace (KAP)
Mgr. Ondřej Horsák
Sokolská 54, 4.p. 409 296 335 940 ondrej.horsak
Zdravotnické muzeum (MUZ)
Mgr. Šimon Krýsl
Sokolská 54, nádvorní domek 296 335 964
296 335 963
simon.krysl
Oddělení vědeckých informací při MZ ČR (OVI)
PhDr. Michal Glykner
Palackého nám. 4, Praha 2, 1. suterén 224 972 248
fax: 224 972 713
michal.glykner
Vrátnice Sokolská 54 Sokolská 54, přízemí 296 335 911