Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Archiv pro štítek: volné

Vybrané volné e-zdroje

PubMed

PubMed je databáze U.S. National Library of Medicine, která obsahuje přes 16 milionů citací z databáze MEDLINE a dalších odborných časopisů pro oblast biomedicíny od roku 1950.

Volně přístupné – Open Access – časopisy nakladatelství Taylor & Francis

Archiv japonské agentury JST. Obsahuje volně přístupné plné texty japonských vědeckých časopisů s vysokým zastoupením medicínských zdrojů.

Databáze článků z časopisů ze všech oborů včetně biomedicíny od různých vydavatelů.

HighWire Press zpřístupňuje elektronické verze časopisů, knih a sborníků odborných společností, asociací, univerzitních vydavatelství a jiných nezávislých vydavatelů vědecké literatury.

Elektronický portál vytvářený Universitätsbibliothek Regensburg umožňuje přehledné zpřístupnění elektronických časopisů z různých oborů.

Databáze časopisů, které jsou volně přístupné bez jakéhokoliv embarga

Volně přístuphné – Open Access – časopisy nakladatelství Bentham Science Publishers ze všech vědních oborů, včetně biomedicíny. Některé tituly jsou indexovány např. v Medline, Embase či Scopus.

Tituly jsou volně dostupné po 12 měsících. Informace o možnostech plného přístupu naleznete na stránkách Fyziologického ústavu AV ČR