Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Štítek: volné

Vybrané volné e-zdroje

European Health Information Gateway obsahuje zdravotnické informace a statistické ukazatele zdravotní péče o všech členských zemích WHO z Evropy. European Health Information Gateway nabízí: integrovaný pohled na evropské databáze WHO (včetně všech databází Health for All), rozsáhlé tematické stránky s odkazy na příslušné politické a analytické zdroje, zúčastněné strany a partnery, profily zemí se souhrnnými informacemi o různých tématech, interaktivní platformu pro vizualizaci, analýzu […]

Volně přístupné – Open Access – časopisy nakladatelství Taylor & Francis

Archiv japonské agentury JST. Obsahuje volně přístupné plné texty japonských vědeckých časopisů s vysokým zastoupením medicínských zdrojů.

Tituly jsou volně dostupné po 12 měsících.

Manuscriptorium shromažďuje a zpřístupňuje na Internetu informace o historických knižních fondech, provázaný s knihovnou digitalizovaných dokumentů.

Databáze Bibliographia Medica Slovaca je specializovaná bibliografie obsahující články publikované ve slovenské a výběrově také v české odborné periodické literatuře z oblasti medicíny, zdravotnictví a příbuzných oborů.

Biografický slovník lékařských eponym (=slova, která jsou pojmenována po osobách). Lze zde najít jména osob, podle nichž jsou nazvány různé choroby a syndromy včetně jejich životopisných dat a odkazů na literaturu.