Rešeršní služby

Reserse

Co je to rešerše?
Přehled literatury – zejména knih, časopiseckých článků nebo abstraktů – na zadané téma. K zpracované rešerši připojujeme odkazy na dostupné plné texty a/nebo přímo jejich elektronické kopie.

Kdy využít rešeršních služeb?

Rešeršní službu je vhodné využít pro získání uceleného souboru literatury pro:

 • pregraduální studium
 • postgraduální studium
 • výzkum
 • odborný článek

 • odbornou publikaci
 • praxi
 • kvalifikační práce
 • celoživotní vzdělávání

Nabízíme

 • retrospektivní rešerše z české a slovenské lékařské a zdravotnické literaturydatabáze BMČ
 • retrospektivní a průběžné rešerše ze zahraniční lékařské a zdravotnické literaturypřehled databází
 • zpracování citovanosti z báze Web of Science
 • zjišťování impakt faktoru u vybraných titulů časopisů z báze Journal Citation Reports
 • poradenství ke všem dostupným elektronickým informačním zdrojům

Rešerše zpracováváme nejen v následujících databázích

Ceník

Rešerše jsou účtovány dle Ceníku služeb NLK.


Jak objednat rešerši?

  Osobně – NLK 1. patro, Sokolská 54

296 335 918 (dle otevírací doby), 778 458 147 (9-15h)

  reserse@nlk.cz