Rešeršní služby

Reserse

Co je to rešerše?
Přehled literatury – zejména knih, časopiseckých článků nebo abstraktů – na zadané téma. K zpracované rešerši připojujeme odkazy na dostupné plné texty. Ukázka rešerše zde.

Kdy využít rešeršních služeb?

Rešeršní službu je vhodné využít pro získání uceleného souboru lékařské a zdravotnické literatury pro:

 • pregraduální studium
 • postgraduální studium
 • výzkum
 • odborný článek

 • odbornou publikaci
 • praxi
 • kvalifikační práce
 • celoživotní vzdělávání

Nabízíme

 • retrospektivní rešerše z české a slovenské lékařské a zdravotnické literatury – databáze BMČ
 • retrospektivní a průběžné rešerše ze zahraniční lékařské a zdravotnické literatury – přehled databází
 • průběžné rešerše ze zahraničních databází, která sleduje téma dlouhodobě
 • zpracování citovanosti z báze Web of Science
 • zjišťování impakt faktoru u vybraných titulů časopisů z báze Journal Citation Reports
 • poradenství ke všem dostupným elektronickým informačním zdrojům


Rešerše zpracováváme nejen v následujících databázích

Nově nabízíme

Nastavení alertu

Alertní služba umožňuje dlouhodobě sledovat konkrétní téma. Spolu s Vámi nastavíme vyhledávací dotaz, jehož výsledky Vám budou v pravidelných intervalech chodit e-mailem nebo RSS kanálem. Poskytujeme pouze registrovaným uživatelům.

Službu lze nastavit v těchto elektronických informačních zdrojích:

Citace

Tvorba a kontrola citací dle ČSN ISO 690:2022 je služba primárně určená registrovaným uživatelům, kteří si u nás objednali rešerši.

Využijete zejména v případech, kdy pro Vás není dostačující výsledná podoba citace z rešeršního výstupu RetriO vygenerovaná nástrojem CitacePRO.

Ceník

Rešerše, nastavení alertu a citace jsou účtovány dle Ceníku služeb NLK.

Jak objednat rešerši?

  Osobně – NLK 1. patro, Sokolská 54

Nevíte si rady? Kontaktujte nás

296 335 918 (dle otevírací doby)

  reserse@nlk.cz