Meziknihovní služby

Výpůjčky a kopie z jiných knihoven

Na území ČR

Výpůjčka  

70 Kč

Kopie  

Dle ceny poskytující knihovny (kopie + poštovné) + 5 Kč manipulační poplatek NLK

   296 335 983

  imrichov@nlk.cz

Mezinárodní

Výpůjčka

400 Kč, z British Library 500 Kč

Kopie

do 50 stran 200 Kč, nad 50 stran 220 Kč

   296 335 915

  ill@nlk.cz