Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Národní lékařská knihovna je od 22. října 2020 pro veřejnost uzavřena

více informací

Archiv pro štítek: muzeum

Žena zajištěná proti choleře

Pandemie COVID-19 na poštovní známce

Igráčci s rouškami

Chirurgická rouška, 70.- 80. léta 20. století

Přístroj k hrudní drenáži podle Bülaua

Leyserův lékařský teploměr

Lapač mincí

Chemický ohřívač Fornax, 40. léta 20. století.

Ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA v doprovodu náměstkyně MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH, Mgr. Dagmar Dolinské z Poslanecké sněmovny ČR a Ing. Olgy Laaksonen – vedoucí oddělení vědy a výzkumu MZ ČR navštívil dne 14. 1. 2020 Národní lékařskou knihovnu.