Informace o provozu knihovny od 10. 5. 2021

Výpůjční služby

 • Půjčování a vracení knih, časopisů, CD probíhá v 1. patře Národní lékařské knihovny v Sokolské 54 v Praze 2.
 • Čítárna a studovny jsou uzavřeny.
 • Prosíme, před návštěvou knihovny si objednejte dokumenty z domova v online katalogu.
 • Využijte přístup k on-line zdrojům.
 • Od 3. května 2021 automaticky nabíhají upomínky. Prosíme, zkontrolujte si ve svém kontě v portálu Medvik, do kdy máte dokumenty vypůjčené.
 • Upomínky, vzniklé před uzavřením knihovny 22. října 2020, budou vymáhány. Stejně jako ty, které nabíhají po 3. květnu 2021. Máte-li nějaké dotazy, napište na nml@nlk.cz nebo volejte 296 335 910.
 • Doba dodání objednávek dokumentů ze vzdálených skladů se může vzhledem k aktuální situaci protáhnout. Prosíme, před vyzvednutím objednávky vyčkejte na emailovou výzvu k vyzvednutí.
 • Časopisy a CD z lokace “NLK časopisy” jsou v týž den k vyzvednutí při objednání do 16:30. Při objednání po 16:30 budou dokumenty připravené k vyzvednutí v 1. patře budovy Sokolská 54 až následující den.

Registrace uživatelů

 • Registrace nových uživatelů je možná pouze po online registraci. Dokončit registraci můžete ve výpůjčním protokolu v Sokolské 54.
 • Registrace je možné prodloužit online či osobně ve výpůjčním protokolu v Sokolské 54.

Reprografické služby

 • Objednávat kopie dokumentů je možné pouze přes online formulář. Jakmile bude kopie zhotovena, budete informováni mailem. Vyzvednutí kopií je možné v 1. patře budovy Sokolská 54 nebo můžete požádat o zaslání poštou (připočítán bude poplatek za poštovné). Případné informace k objednávání kopií na tel. čísle 296 335 986 nebo mailové adrese citarna@nlk.cz.

Rešeršní služby

 • Objednávat rešerše je možné pouze přes online formulář. Případné informace k zadávání rešerší na tel. čísle 296 335 918 či mailové adrese reserse@nlk.cz. Hotové rešerše lze vyzvednou osobně v 1. patře v Sokolské 54 nebo je možné poslat poštou na fakturu, připočítán bude poplatek za poštovné.

Meziknihovní služby

 • pro uživatelevýpůjčky dokumentů a objednávky kopií z jiných knihoven závisí na službách příslušné knihovny. Po obdržení vyrozumění je možné si dokumenty a kopie vyzvednout v 1. patře v Sokolské 54.
 • pro knihovny

Vzdálený přístup

 • Nadále zajišťujeme prostřednictvím vzdáleného přístupu možnost vyhledávání v digitální knihovně, odborných databázích, citačních rejstřících, archivech, elektronických časopisech, e-knihách a v dalších elektronických informačních zdrojích: https://nlk.cz/2020/11/vyuzijte-moznosti-vzdaleneho-pristupu/.

Prosíme, abyste při návštěvě knihovny nadále dodržovali následující ochranná opatření:

Nenavštěvujte knihovnu, máte-li příznaky onemocnění. Používejte ochranu dýchacích cest. Před vstupem si dezinfikujte ruce. Dodržujte mezi sebou rozestupy min. 2 metry.