Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Registrace

Registrace uživatele v NLK

Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.


Zadávejte ve formátu +420 ...
Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytuStatistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno

Faktura - pouze právnické osoby !

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.