Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Registrace

Registrace uživatele v NLKpřihlášení v Portálu Medvik

 
 
Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
 
 
 
 
 
Platnost 1 rok od data vydání
 

Trvalé bydliště


 

              Prosíme zaškrtněte odpovídající kategorie

 
 
 
Faktura - pouze právnické osoby !
Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK
 

NLK je registrovaným správcem osobních dat. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou potřebné pro přesnou identifikaci uživatele (čtenář NLK) a telefonický, elektronický nebo písemný kontakt s uživatelem. NLK se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. O kontrolu správnosti osobních údajů spravovaných NLK může registrovaný uživatel požádat po prokázání totožnosti obsluhu referečního centra.