Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Národní lékařská knihovna je od 22. října 2020 pro veřejnost uzavřena

více informací

Registrace

Registrace uživatele v NLK

Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.


Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytu v ČR

Cizí státní příslušníci musí při registraci doložit adresu pobytu na území ČR dokladem o trvalém či dlouhodobém pobytu nebo nájemní smlouvou, platnými nejméně 1 rok.

Statistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno
Platba na fakturu je možná pouze pro právnické osoby

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK :

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.