Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Registrace

Registrace uživatele v NLK

Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.


Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytu

Statistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno
Platba na fakturu je možná pouze pro právnické osoby

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK :

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.