National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Patron Registration

User/patron registration in NLKlogin at Medvik Portal

 
 
Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
 
 
 
 
 
Platnost 1 rok od data vydání
 

Trvalé bydliště


 

              Prosíme zaškrtněte odpovídající kategorie

 
 
 
Faktura - pouze právnické osoby !
Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK
 

NLK je registrovaným správcem osobních dat. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou potřebné pro přesnou identifikaci čtenáře a telefonický, elektronický nebo písemný kontakt se čtenářem. NLK se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. O kontrolu správnosti osobních údajů spravovaných NLK může registrovaný čtenář požádat po prokázání totožnosti pracovníka Oddělení služeb čtenářům.