National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Patron Registration

User/patron registration in NLKlogin at Medvik Portal

Zadávejte ve formátu +420 ...
Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytuStatistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno

Faktura - pouze právnické osoby !

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


NLK je registrovaným správcem osobních dat. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou potřebné pro přesnou identifikaci čtenáře a telefonický, elektronický nebo písemný kontakt se čtenářem. NLK se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. O kontrolu správnosti osobních údajů spravovaných NLK může registrovaný čtenář požádat po prokázání totožnosti pracovníka Oddělení služeb čtenářům.