User Registration

User/patron registration to National Medical Library (NLK)

TIP: click on a form element to display English translation

Information about personal data processing in NML can be found here.


Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytu v ČR

Cizí státní příslušníci musí při registraci doložit adresu pobytu na území ČR dokladem o trvalém či dlouhodobém pobytu nebo nájemní smlouvou, platnými nejméně 1 rok.

Statistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK :

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


Information about personal data processing in NML can be found here.