National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

User Registration

User/patron registration to National Medical Library (NLK)

TIP: click on a form element to display English translation

Information about personal data processing in NML can be found here.


Pouze pro žadatele ze zemí mimo Schengen
Platnost 1 rok od data vydání

Adresa trvalého bydliště / pobytu

Statistické údaje
Prosíme věnujte chvilku vyplnění uvedených údajů. Pouze na základě dostatečné znalosti spektra našich uživatelů můžeme dále rozvíjet naše služby.

Pokud nechcete údaje uvést, zatrhněte Neuvedeno
Pokud nechcete údaj uvést, vyberte Neuvedeno
Platba na fakturu je možná pouze pro právnické osoby

Souhlasím s podmínkami Knihovního řádu NLK :

Souhlasíte se zasíláním informacích o akcích a novinkách NLK?


Information about personal data processing in NML can be found here.