National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Information Retrieval

Reserse

Co je to rešerše?
Přehled literatury – zejména knih, časopiseckých článků nebo abstraktů – na zadané téma. K zpracované rešerši připojujeme odkazy na dostupné plné texty a/nebo přímo jejich elektronické kopie. Rešeršní služby jsou služby placené.

Kdy využít rešeršních služeb?

Rešeršní službu je vhodné využít pro získání uceleného souboru literatury pro:

 • atestaci
 • výzkum
 • odborný článek

 • odbornou publikaci
 • praxi
 • kvalifikační práce

Nabízíme

 • retrospektivní rešerše z české a slovenské literaturydatabáze BMČ
 • retrospektivní a průběžné rešerše ze zahraniční literaturypřehled databází
 • zpracování citovanosti z báze Web of Science
 • zjišťování impakt faktoru u vybraných titulů časopisů z báze Journal Citation Reports
 • poradenství ke všem dostupným elektronickým informačním zdrojům

Rešerše zpracováváme nejen v následujících databázích

Ceník

Rešerše jsou účtovány dle Ceníku služeb NLK.

Jak objednat rešerši?

  Osobně – NLK 1. patro, Sokolská 54

  296 335 918

  reserse@nlk.cz