National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Information Retrieval

Reserse

Co je to rešerše?

Přehled literatury – zejména knih, časopiseckých článků nebo abstraktů – na zadané téma. K zpracované rešerši připojujeme odkazy na dostupné plné texty a/nebo přímo jejich elektronické kopie.

Kdy využít rešeršních služeb?

Rešeršní službu je vhodné využít pro získání uceleného souboru literatury pro:

 • atestaci
 • výzkum
 • odborný článek
 • odbornou publikaci
 • praxi
 • kvalifikační práce

Nabízíme

 • retrospektivní rešerše z české a slovenské literatury – databáze BMČ (tištěná verze 1947 – 1976, elektronická verze 1953-1956,1966+)
 • retrospektivní rešerše ze zahraniční literaturypřehled databází
 • zpracování citovanosti z báze Web of Science
 • zjišťování impakt faktoru u vybraných titulů časopisů z báze Journal Citation Reports
 • poradenství ke všem dostupným elektronickým informačním zdrojům

Jak objednat rešerši?

  Osobně – NLK 1. patro, Sokolská 54

  296 335 918

  reserse@nlk.cz