Digital Copies from VPK

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) nabízí službu dodávání dokumentů

NLK je členem společenství českých knihoven Virtuální polytechnická knihovna. Pokud se stanete uživateli této služby provozované Národní technickou knihovnou (NTK), můžete si objednávat papírové a digitální kopie článků z časopisů NLK a dalších cca 40 knihoven. Všechny důležité informace k této službě najdete na stránce VPK.

Co potřebujete

  • Vytiskněte si smlouvu pro fyzického nebo kolektivního uživatele.
  • Prostudujte si podmínky a zašlete podepsanou smlouvu zpět do NTK. Budou Vám zaslány pokyny pro odeslání zálohy na poskytované služby (zvolíte si výši podle předpokládaného zájmu – cena kopie z NLK je 2 Kč za 1 stranu černobílé kopie) a přístupová hesla.

Další informace

Deklarovaný termín pro reakci na objednávku (vyřízení nebo zpráva o tom, zda bude a kdy vyřízeno) je do 2 pracovních dnů od data objednání. (Průměrná doba dodání z NLK bývá kolem 30 hodin – zpoždění dodávky nastává pokud je celkově pozastaven chod oddělení (např. malování) nebo se objednávka týká časopisů uložených v depozitářích, odkud jsou jednou týdně přiváženy na digitalizační pracoviště do Sokolské 31).

Uživatelé VPK si mohou jejím prostřednictvím objednávat i kopie z časopisů nedostupných v ČR, tedy mezinárodní meziknihovní službu.

Počet objednávek kopií článků ze zahraničí je omezen na 40 článků v jednom měsíci. V případě potřeby vyššího počtu článků může uživatel služby MMVS požádat ředitele knihovny o poskytnutí výjimky.