National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Bibliographia medica Czechoslovaca

bmc01

Budujeme národní registrující bibliografii pro odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví.

BMČ od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí. Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.

Data BMČ jsou dostupná:

V počítačové podobě jsou zpracovány roky 1947-49,51-56,58 až do současnosti, ostatní ročníky jsou v knižní podobě. Postupně pracujeme na jejich převodu do elektronické podoby, aktuálně bibliografie obsahuje cca 870.000 záznamů.

BMČ je vytvářena v systému DaWinci-Medvik.

Publikace o databázi BMČ

Databázový list